Konferencja Praca 4.0 „Rynek pracy w procesie zmiany”

Informacja o konferencji Praca 4.0 „Rynek pracy w procesie zmiany”.

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku tworzą się nowe wyzwania na rynku pracy. Jak wyglądają dobre praktyki PPK? Jak doświadczenie z pierwszego etapu wdrożenia PPK będzie wpływać na kolejne etapy? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź na czwartej edycji konferencji „Praca 4.0 – Rynek pracy w procesie zmiany”, która odbędzie się 21 i 22 stycznia 2020 roku w Centrum Konferencyjnym Nimbus w Warszawie.

Konferencja „Praca 4.0 – Rynek pracy w zakresie zmiany” zbiera najaktualniejszą wiedzę o nadchodzących zmianach legislacyjnych i praktycznych rozwiązaniach, skierowanych głównie dla działów HR, osób zarządzającymi firmą oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za sprawy kadrowo-płacowe i rekrutację. Partnerem merytorycznym konferencji jest PFR Portal PPK.

Już w najbliższy wtorek 21 stycznia odbędzie się panel dyskusyjny „Pierwsze doświadczenia firm z wdrożenia PPK”, w którym jednymi z prelegentów będą prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny wraz z dyrektorem Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK Dariuszem Selakiem. Przedstawią oni największe wyzwania, które będą towarzyszyć drugiemu etapowi wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób i wykorzystaniu ich doświadczenia, do wspierania procesu wdrażania PPK. 

Drugi dzień konferencji 22 stycznia jest dniem warsztatowym, gdzie eksperci PFR Portal PPK poprowadzą trzy warsztaty:

Warsztat I – Doświadczenia z wdrożenia PPK od kuchni 

Pierwszy warsztat przeprowadzony będzie przez dyrektora Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK – Dariusza Selaka. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poznania prawdziwych relacji i doświadczeniach osób, które były bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i nadzorowanie procesu wdrażania PPK w ich firmach, przez co, zdobędą praktyczną wiedzę z procesu przygotowania do wdrożenia PPK.

Warsztat II – Aspekty prawne PPK

Przeprowadzony będzie przez ekspertki Biura Redakcyjnego PFR Portal PPK Annę Wijkowską oraz Joannę Gawędę. W trakcie warsztatu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia prawne związane ze stosowaniem przepisów ustawy o PPK. Uczestnicy warsztatów poznają aspekty prawne związane z poszczególnymi etapami wdrażania PPK w firmie, m.in. dotyczące umów tworzących PPK czy obowiązujących pracodawcę terminów. 

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się również, z jakimi wątpliwościami prawnymi na etapie wdrażania PPK najczęściej zgłaszali się do PFR Portal najwięksi pracodawcy, którzy tworzenie PPK mają już za sobą. Dla podmiotów zatrudniających, które nie weszły jeszcze w reżim ustawy, będzie to niezwykle cenna lekcja. 
Będzie to również wyjątkowa okazja do poznania szczegółów współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego, w ramach wypracowywania oficjalnych stanowisk w zakresie PPK, których zbiór tworzy cenioną na rynku publikację.

Warsztat III – Pracownicze Plany w Szczegółach

Ostatni warsztat będzie przeprowadzony przez regionalnych ekspertów PFR Portal PPK – Juliannę Jakubowską oraz Tomasza Krygiela. Rozpoczęcie sesji warsztatowej będzie miało charakter interaktywny – uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem roli i obowiązków interesariuszy. Całość warsztatów została podzielona na tematyczne bloki – pracodawcę (podmiot zatrudniający), pracownika (osobę zatrudnioną), instytucji finansowe oraz portalu MojePPK.pl.

Szczegóły konferencji i formularz rejestracyjny można znaleźć pod linkiem: https://www.praca4zero.pl/

(mar)