Robert Zapotoczny dla TVP3 Warszawa: o korzyściach wynikających z pozostania w PPK

Link do wywiadu znajduje się w artykule

Dlaczego warto oszczędzać na przyszłość i jakie są główne założenia ustawy o PPK? Dziś prezes PFR Portal PPK, Robert Zapotoczny, był gościem „Warszawskiego Dnia Extra” w TVP3 Warszawa, gdzie opowiedział o tym, dlaczego warto zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

– Wiele krajów przygotowuje się do przyszłych wyzwań związanych z sytuacją demograficzną, poprzez stworzenie specjalnych systemów oszczędzania. W większości krajów europejskich takie systemy oszczędzania istnieją. Te systemy funkcjonują w oparciu o 3 obszary: państwo, bo państwo taki system reguluje i wspiera, pracodawcę i nas, oszczędzających pracowników. Wszyscy, którzy pozostali w programie z I fazy, czyli dotyczącej największych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, odłożyli w tej chwili łącznie 2 mld zł. Statystycznie każdy oszczędzający odłożył ok. 1800 – 2200 zł – powiedział w wywiadzie Robert Zapotoczny.

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników. To oni decydują, kiedy i w jakiej formie będą z nich korzystać. Mają do nich dostęp w każdej chwili i w każdej chwili mogą je wypłacić. Najkorzystniej dla pracownika jest oszczędzać do 60. roku życia. Bez konsekwencji podatkowych można wypłacić pieniądze w dwóch przypadkach: na wkład własny w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego (pod warunkiem późniejszego zwrotu całej wypłaconej kwoty) oraz w przypadku poważnej choroby uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka.

Standardowo wpłata pracownika na rachunek PPK wynosi 2% wynagrodzenia – można ją zwiększyć maksymalnie o kolejne 2%. Równocześnie pracodawca dokłada swoją część, która wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika i ma także możliwość zwiększenia tej kwoty do maksymalnie 4%. Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymają oszczędzający, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe byli uczestnikami PPK i za 3 miesiące dokonane zostały na ich rachunki wpłaty podstawowe do PPK. Poza wpłatami powitalnymi uczestnikom PPK przysługują dopłaty roczne w wysokości 240 zł.

Kolejne wywiady dotyczące tematyki PPK w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej emitowane będą w następujących terminach:

  • 2 listopada, „Warszawski Dzień” – Co warto wiedzieć o PPK? – wywiad z Robertem Zapotocznym, prezesem PFR Portal PPK,
  • 6 listopada, „Warszawski Dzień” – Jak inwestowane są środki w PPK? – wywiad z Małgorzatą Smołkowską, członkiem zarządu PFR Portal PPK,
  • 11 listopada, „Warszawski Dzień Extra” – Czym zajmuje się PFR Portal PPK? – wywiad z Robertem Zapotocznym, prezesem PFR Portal PPK.

„Warszawski Dzień” nadawany jest od godz. 7:00 do 8:35, a „Warszawski Dzień Extra” o godz. 8:45 od poniedziałku do piątku w TVP3 Warszawa.

Wywiad można obejrzeć tutaj.

(mar)