Bezpłatne webinaria informacyjne „Niskie podatki”

spotkania dla przedsiębiorców, kadr i płac, pracowników, emerytów i rencistów oraz rodziców

13 czerwca 2022 r. ruszył cykl spotkań informacyjnych nt. zmian w systemie podatkowym, organizowany przez Ministerstwo Finansów (MF) i Krajową Administrację Skarbową (KAS). Bezpłatne szkolenia online „Niskie podatki” prowadzą eksperci PFR Portal PPK.

Spotkania są przeznaczone dla przedsiębiorców, osób zajmujących się obsługą kadr i płac, pracowników, emerytów i rencistów oraz rodziców. Webinaria trwają 90 minut i dotyczą między innymi takich tematów, jak:

  • obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.
  • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
  • uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.
  • uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)
  • możliwość wyboru skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej
  • przywrócenie preferencyjnego rozliczania dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • wprowadzenie szeregu nowych preferencji prorodzinnych w tym m.in. zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, czy rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica
  • zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników, którzy korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

Podczas prezentacji można zadawać pytania ekspertom za pomocą czatu. Webinaria są bezpłatne, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz dostępny tutaj. W każdym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 2 tysiące osób.

(mds)