Emerytura to nie bzdura

Jak pokazują badania przeprowadzone wśród młodych ludzi (18-25 lat) jedynie jedna na trzy osoby (i to wśród tych, którzy orientują się w tematyce co najmniej jednego programu emerytalnego) odpowiedziała, że wie czym się różnią programy długoterminowego oszczędzania od ZUS/KRUS. Dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy mieli odpowiednie przygotowanie w zakresie finansów osobistych, przedsiębiorczości, rynku kapitałowego, zatrudnienia i zabezpieczenia emerytalnego.

Darmowe lekcje dla szkół ponadpodstawowych

Podczas lekcji eksperci rynku finansowego przedstawią zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce, zarówno państwowego, jak i prywatnego; omówią konkretne rozwiązania wspierające budowanie kapitału do wykorzystania w przyszłości i uświadomią konieczność budowania takiego kapitału na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dzięki spotkaniu z nami uczniowie będą mogli:

Po lekcji uczeń

 • będzie wiedział jak działa system emerytalny w Polsce,
 • będzie znał konkretne rozwiązania wspierające budowanie kapitału do wykorzystania w przyszłości,
 • będzie świadomy konieczności budowania prywatnego kapitału na czas po aktywności zawodowej.

Techniki szkolenia

Podczas szkolenia korzystamy z aktywizujących metod pracy z grupą – przewidziane są m.in. quizy, dyskusje oraz prezentacje multimedialne. Przyjazna atmosfera podczas warsztatów umożliwi swobodną wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń.

Metody pracy podczas szkolenia

 • 50%: wiedza i wprowadzenie w zagadnienia,
 • 30%: dyskusje z uczestnikami w celu wymiany doświadczeń,
 • 20%: quizy oraz ćwiczenia.

MODUŁ I

System ubezpieczeń społecznych w Polsce  (trzy filary)

 • Obowiązkowy: ZUS.
 • Obowiązkowy: subkonto w ZUS lub w OFE.
 • Dobrowolny/prywatny: IKE, IKZE, PPE i PPK.

Ponadto funkcjonują w Polsce także:

 • KRUS – system ubezpieczeń społecznych rolników,
 • systemy zaopatrzeniowe (m.in. wojsko, policja).

Po module uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym  jest system ubezpieczeń społecznych;
 • poznają narzędzia zabezpieczania emerytalnego funkcjonujące w Polsce.

MODUŁ II

Budowanie kapitału (skok w przyszłość)

 • IKE, IKZE – dla prowadzących działalność gospodarczą.
 • PPK, PPE, IKE, IKZE – dla osób zatrudnionych.

Po module uczestnicy będą wiedzieli:

 • w jakich programach mogą oszczędzać;
 • jakie są zalety i wady poszczególnych rozwiązań;
 • jak i kiedy rozpocząć oszczędzanie.

MODUŁ III

Po co budować kapitał?

 • Prognozy emerytalne, stopa zastąpienia, demografia.
 • Ile należy odłożyć żeby spokojnie myśleć o emeryturze?
 • Najwyższe i najniższe emerytury w Polsce.

Po module uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są prognozy przyszłych emerytur z ZUS;
 • jaki kapitał będzie potrzebny do utrzymania komfortu życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dlaczego my?

PFR Portal PPK sp. z o.o. jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiada za upowszechnianie i promowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz pozostałych instrumentów systemu emerytalnego. Wdrożyliśmy z powodzeniem nowoczesny i nowatorski na skalę Polski program, w którym oszczędza już ponad 3,5 mln pracowników. Od 5 lat prowadzimy szkolenia, organizujemy konferencje, konsultujemy firmy i instytucje publiczne, zapewniając niezbędną wiedzę i wsparcie merytoryczne. W realizację programu bezpłatnych lekcji dla Państwa uczniów zaangażowani są trenerzy spółki, którzy mają szeroką wiedzę z zakresu rynków finansowych, programów emerytalnych oraz systemu ubezpieczeń społecznych.

Projekt został wpisany do inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Jak skorzystać z bezpłatnych lekcji?

W celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie „Emerytura to nie bzdura” prosimy o przesłanie formularza klikając poniżej.

Lub prosimy o kontakt bezpośredni z trenerami odpowiedzialnymi za projekt:

Katarzyna Rosińska
szkola@pfrportal.pl
726 775 623

Tomasz Krygier
szkola@pfrportal.pl
726 775 625

Mirosław Trąbiński
szkola@pfrportal.pl
726 775 624

Dokumenty do pobrania: