Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, PFR Portal PPK  prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Platformy Zakupowej pod adresem https://pfrportal.eb2b.com.pl/.

Zamawiający informuje, że:

  • Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentami zamówienia oraz składać wnioski
    o wyjaśnienie treści SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.
  • Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
  • W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania kilku wybranych lub wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie, Pobierz paczkę”, lub odpowiednio „Pobierz wszystkie załączniki organizatora’.

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

Aktualne:

Data zamieszczeniaPrzedmiot postępowaniaRodzajTermin składania ofertZałączniki
20.02.2024 r.Usługa cateringowa podczas trzech konferencji własnychUsługa27.02.2024 r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Agendy wydarzeń

Archiwalne: