Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający, PFR Portal PPK  prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej – Platformy Zakupowej pod adresem https://pfrportal.eb2b.com.pl/.

Zamawiający informuje, że:

  • Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentami zamówienia oraz składać wnioski
    o wyjaśnienie treści SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.
  • Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
  • W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania kilku wybranych lub wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie, Pobierz paczkę”, lub odpowiednio „Pobierz wszystkie załączniki organizatora’.

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

Aktualne:

Data zamieszczeniaPrzedmiot postępowaniaRodzajTermin składania ofertZałączniki

Archiwalne:

Data zamieszczeniaPrzedmiot postępowaniaRodzajTermin składania ofertZałączniki
15.04.2024 r.Subskrypcja licencji Genesys Cloud 3 (Digital + WEM).Usługa18.04.2024 r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Informacja o unieważnieniu postępowania
15.04.2024 r.Najem 44 nowych komputerów typu laptop na okres 12 miesięcyDostawa17.04.2024 r.
(do 9:00)
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
– Informacja o wyniku postępowania
15.04.2024 r.Najem 44 nowych telefonów komórkowych typu smartfon na okres 12 miesięcyDostawa17.04.2024 r.
(do 12:00)
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
– Informacja o wyniku postępowania
10.04.2024 r.Usługa wdrożenia systemu CRM YetiForce wraz z jego utrzymaniem przez okres 12 miesięcyUsługa12.04.2024 r.
(do 12:00)
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Informacja o wyniku postępowania
10.04.2024 r.Utworzenie i migracja Tenanta MS O365 lub usługa równoważnaUsługa11.04.2024 r.
(do 15:00)
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Wykaz usług
Informacja o wyniku postępowania
20.02.2024 r.Usługa cateringowa podczas trzech konferencji własnychUsługa27.02.2024 r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Agendy wydarzeń
Informacja o wyniku postępowania
22.05.2024 r.Dostarczenie 4 (czterech) dedykowanych słuchawek dla Call CenterDostawa24.05.2024 r.
(do 10:00)
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Informacja o wyniku postępowania
15.05.2024 r.Organizacja 2-dniowego wyjazdu
aktywizacyjno-integracyjnego
Dostawa21.05.2024 r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Informacja o wyniku postępowania
15.04.2024 r.Subskrypcja licencji Genesys Engage On-Premises lub licencji równoważnejUsługa18.04.2024 r.Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Formularz oferty
Informacja o wyniku postępowania