Instytucje finansowe prowadzące PPK bardzo wysoko oceniają współpracę z PFR Portal PPK

więcej

Nowa publikacja Portalu: „PPK w praktyce: deklaracje, wnioski i oświadczenia – wzory z komentarzem”

więcej

Zażalenia dotyczące funkcjonowania Instytucji Finansowych zarządzających aktywami PPK

więcej

Nowa publikacja Portalu: „PPK w praktyce: Wypłata w sytuacjach szczególnych”

więcej

PFR Portal PPK

Spółka PFR Portal PPK sp. z o.o. jest ustawowym operatorem portalu informacyjnego MojePPK.pl oraz pełni funkcję centrum wiedzy i kompetencji w programie społecznym Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Zgodnie z ustawą o PPK pierwsze firmy (zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31.12.2018) rozpoczęły tworzenie PPK dla swoich pracowników od 1 lipca 2019 r. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek ten objął już czwartą fazę programu: jednostki sektora finansów publicznych i wszystkie te firmy, które nie weszły do PPK we wcześniejszych etapach.

Strona niniejsza jest stroną korporacyjną spółki. Po szersze informacje na temat PPK zapraszamy na nasz portal informacyjny.