Kontakt

PFR Portal PPK sp. z o.o.

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. 800 775 775
e-mail: kontakt@pfrportal.pl

KRS: 0000466256; NIP: 7010374912; REGON: 146615458
Kapitał zakładowy:  10 000 000 zł (opłacony w całości)