Bezpłatne webinaria – Tarcza Finansowa PFR 2.0

zasady rozliczania i zwrotu subwencji

Otrzymałeś wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorców lub małych i średnich firm (MŚP)? Zapraszamy Cię na bezpłatne szkolenia online z zasad rozliczania i zwrotu subwencji.

Do 23 stycznia 2022 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 2.0, miały obowiązek złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji. W dniach 11-15 lipca 2022 r. Polski Fundusz Rozwoju będzie wydawał decyzje, określające kwotę subwencji finansowej, podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu w całości lub w części. Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online, podczas których eksperci PFR Portal PPK:

  • przypomną zasady rozliczenia subwencji oraz termin spłaty nadwyżki (jeśli taka została wyliczona);
  • omówią warianty wydawanych decyzji wraz z przykładami;
  • przedstawią konsekwencje braku terminowej spłaty (nadwyżki i/lub kwoty wynikającej z decyzji).

Webinaria rozpoczynają się 27 czerwca 2022 r. Aby wziąć udział w spotkaniu z ekspertami, wystarczy wybrać odpowiednie szkolenie i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszelkie informacje znajdują się tutaj.

(mds)