Biuletyn PPK: oszczędności uczestników rosną w rekordowym tempie

Styczniowe wydanie biuletynu PPK

Zachęcamy do lektury styczniowego numeru Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych, uaktualniającego dane o programie na 31 grudnia 2023 r. W biuletynie znajdą Państwo także statystyczne podsumowanie 2023 roku w PPK oraz tekst Hicran Aktaş Coşar, zastępczyni dyrektora generalnego Centrum Monitorowania Emerytur, instytucji dbającej o zapewnienie stabilności i efektywności tureckiego systemu emerytalnego.

Ponadto w ramach aktualności informujemy, ile uczestnicy PPK muszą zgromadzić – w 2024 roku – na swoim rachunku / rachunkach PPK, aby uzyskać dopłatę roczną za ten rok. Przypominamy także, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych. To ważna informacja dla podmiotów zatrudniających, które będą zawierały umowy o zarządzanie PPK i muszą sprawdzić, czy do zamówienia na zarządzanie PPK stosować przepisy prawa zamówień publicznych. 

Zapraszamy także na trwające cykliczne szkolenia z zakresu PPK dla uczestników oraz osób, zajmujących się obsługą programu – wszystkie webinaria są bezpłatne.

Bieżące dane o PPK

W biuletynie prezentujemy dane o programie z 31 grudnia 2023 r. Wszystkie dane pochodzą z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR SA. 

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,39 mln osób, co oznacza wzrost m/m o 20 tysięcy osób. Statystyczny uczestnik programu jest w większości mężczyzną i ma średnio 39 lat. W 94,24% jest narodowości polskiej. Udział pracowników w PPK jest nadal największy w województwie mazowieckim (partycypacja 62,6%) i w firmach, zatrudniających ponad 250 pracowników (partycypacja 71,26%). Ogólna partycypacja w programie wynosi 45,56%. 

Wzrosła także do 320 tys. liczba podmiotów, umożliwiających swoim pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych (wzrost o 2 tys. m/m). Partycypacja w poszczególnych podmiotach rośnie podobnie, niezależnie od ich wielkości. Partycypacja w sektorze prywatnym jest  blisko dwukrotnie większa niż w sektorze publicznym.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,30 mld złotych i tym samym przekroczyła 21,74 mld złotych. Oznacza to wzrost r/r o 9,78 mld złotych, czyli blisko dwukrotnie. Tak wyraźny przyrost WAN to efekt bardzo korzystnej passy rynkowej, a także wzrostu liczby uczestników PPK. W 2023 roku do programu dołączyło 870 tysięcy osób, co jest skutkiem nie tylko ubiegłorocznego autozapisu, ale również zwiększenia się zaufania do programu i wzrostu świadomości jego zasad.

Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 6 440 zł do 8 040 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. Oznacza to dla uczestnika PPK od 124% do 155% zysku (poprzednio: 120% do 145% zysku).

Statystyczne podsumowanie 2023 roku w PPK

Rok 2023 był kolejnym, w którym udostępnialiśmy Państwu Biuletyn PPK. Prezentowane przez nas comiesięcznie informacje pozwalają na pełne statystyczne podsumowanie funkcjonowania programu w minionym roku oraz sformułowanie wniosków. To był kolejny udany rok dla programu, a przede wszystkim dla jego uczestników. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami statystycznymi ubiegłego roku.

Platforma Informacji Emerytalnej w Turcji

Centrum Monitorowania Emerytur (CME), dbające o zapewnienie stabilności i efektywności tureckiego systemu emerytalnego, w ostatnich latach przeszło cyfrową transformację. Utworzono platformę informacji emerytalnej, której zadaniem jest zbieranie i udostępnianie użytkownikom informacji na temat kont emerytalnych i zgromadzonych oszczędności, podobnie do powstającej w Polsce Centralnej Informacji Emerytalnej. Z jakimi wyzwaniami mierzyło się CME oraz jakie innowacyjne platformy i narzędzia pomagają tureckim uczestnikom w monitorowaniu swoich oszczędności pisze Hicran Aktaş Coşar, zastępczyni dyrektora generalnego.

Aktualności PPK

W ramach aktualności informujemy, że dopłata roczna za 2024 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w 2024 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Jeżeli w 2024 roku uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 222,71 zł. 

Przypominamy także, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe progi unijne w zamówieniach publicznych. Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający, który jest zamawiającym publicznym, ma obowiązek sprawdzić, czy wartość zamówienia jest mniejsza niż próg unijny. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, musi stosować do zamówienia na zarządzanie PPK przepisy prawa zamówień publicznych. 

Dodatkowo prezentujemy wykaz bezpłatnych szkoleń na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych – zarówno dla uczestników programu, jak i pracodawców. Cykliczne webinaria prowadzone są przez ekspertów PFR Portal PPK. 

Z pełną treścią biuletynu PPK można zapoznać się tutaj. Archiwalne numery biuletynu znajdą Państwo w zakładce „Pliki do pobrania”. 

W przypadku wykorzystania materiałów z biuletynu prosimy o oznaczenie źródła informacji, tj. PFR Portal PPK. 

Autor: Marta Damm-Świerkocka