Co 2020 r. mówi nam o efektywności PPK? Wnioski z debaty ekspertów

Konferencja Esaliens TFI o przyszłości systemu emerytalnego w Polsce

28 stycznia 2021 r. odbyła się konferencja pt. „Przyszłość systemu emerytalnego w Polsce – zmiany, wyzwania, perspektywy”, organizowana przez Esaliens TFI. Wiodącym tematem konferencji były dokonujące się zmiany w strukturze naszych przyszłych emerytur. 

Podczas wydarzenia Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI, przeprowadził prelekcję pt. „Budowanie emerytalnego ładu w Polsce. Architektura produktów emerytalnych i okazałość ich możliwości”. Podkreślił, że udział dobrowolnych form oszczędzania systematycznie rośnie i będzie rósł, przedstawił produkty emerytalne w Polsce oraz wskazał, że PPK jako jedyny program ma dopłatę od państwa. Treumann porównał również oszczędzanie w PPK oraz na lokacie bankowej, wskazując, że po roku oszczędzania w PPK, wpłacając 1200 zł, uczestnik zaoszczędzi 2 590 zł, podczas gdy oszczędzając na lokacie bankowej będzie miał tyle, ile wpłacił sam.

Przedstawiciel Esaliens TFI wskazał też, że jeśli oszczędzający będzie chciał wypłacić swoje oszczędności z PPK, po roku będzie miał 1830 zł, natomiast wypłacając z lokaty bankowej uzyska 1200 zł.

Następnie wystąpił Krzysztof Nowak, prezes zarządu Mercer Polska, który zaprezentował wybrane systemy emerytalne z TOP 10 Mercer CFA Pension Index 2020, jednocześnie wskazując rekomendacje do budowy dobrze funkcjonującego systemu emerytalnego w Polsce. Jednym z zaleceń jest dalsze upowszechnianie dobrowolnych kapitałowych elementów systemu PPK, PPE, IKE, IKZE. 

Nowak przedstawił wybrane najlepsze rozwiązania systemu emerytalnego na świecie – m.in. system emerytalny w Holandii, Danii, Izraelu. Podkreślił również, że w pierwszej dziesiątce najlepszych systemów emerytalnych na świecie znajduje się również Nowa Zelandia, kraj, w którym odpowiednik polskiego PPK działa skutecznie i jest istotnym elementem systemu emerytalnego.

W podsumowaniu Nowak wskazał, że dobre systemy emerytalne  to te, w których są wysokie stopy zastąpienia, takie, w których istnieje dużo aktywów na giełdzie i obowiązkowość oszczędzania oraz takie jak np. PPK.

Podczas konferencji głos zabrał także Paweł Borys, prezes zarządu PFR., który przedstawił korzyści uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz dobre wyniki inwestycyjne tego programu.

– To co wydarzyło się w 2020 r. potwierdza, że jest to bardzo atrakcyjna forma gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Pomimo dużych turbulencji w gospodarce spowodowanych pandemią, polityka inwestycyjna funduszy PPK okazała się bardzo odporna na te zawirowania i w ubiegłym roku uczestnicy PPK mogli cieszyć się dobrymi stopami zwrotu. Prezes PFR wskazał, że średnia stopa zwrotu funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK przekroczyła 10%. To pokazuje, że konstrukcja programu sprawdziła się, nawet w czasie tak trudnym i nieprzewidywalnym, jakim był wybuch pandemii wywołanej koronawirusem. Za sukces odpowiadają dwie główne cechy programu – pierwsza, którą jest polityka inwestycyjna poszczególnych funduszy, która jest zdywersyfikowana m.in. poprzez obligacje skarbowe, korporacyjne itp. i druga pozytywna cecha to fakt, że strategie inwestycyjne funduszy PPK i ich polityki inwestycyjne są dopasowane do wieku uczestników PPK, stąd fundusze zdefiniowanej daty. 

Paweł Borys podkreślił, że celem PPK jest to, żeby zabezpieczyć dochód osób po ustaniu aktywności zawodowej. W I filarze stopa zastąpienia to około 30% i nawet biorąc pod uwagę wyższy wiek emerytalny ta luka w stopie zastąpienia jednak istnieje, dlatego ważne jest, aby upowszechnić te prywatne formy gromadzenia dodatkowego kapitału na okres emerytalny. Podsumowując Borys wskazał, że dywersyfikacja, nowoczesna polityka inwestycyjna, regularne opłaty, powodują, że PPK sprawdziły się jako bardzo efektywna forma oszczędzania, w którym uczestnicy programu osiągnęli duży sukces finansowy.

Podczas wydarzenia odbyła się również dyskusja ekspercka pt. „PPK, PPE, IKE, IKZE, ZUS, OFE – wiele skrótów na drodze do godnej emerytury. Kształt i przyszłość systemu zabezpieczenia emerytalnego, jakie zmiany czekają nas w 2021?” z udziałem Roberta Zapotocznego, prezesa PFR Portal PPK  i wcześniej przemawiających: Krzysztofa Nowaka, i Jacka Treumanna. W roli moderatora wystąpił dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Podczas debaty, Robert Zapotoczny wskazał, że do wdrażania PPK potrzebny jest zdecydowanie czas i odbudowa zaufania po poprzednim systemie emerytalnym, a także pojawiająca się z czasem coraz dłuższego istnienia programu, świadomość utraconych korzyści przez tych, którzy się wypisali. Wskazał również, że do zwiększonej partycypacji przyczynia się również edukacja, która uzupełniana jest m.in. poprzez szkolenia prowadzone przez PFR Portal PPK. 

Zapotoczny podkreślił również, że PPK mogą w bieżącym roku spowodować na rynku przyrost kapitału – ten rok zakończyliśmy wynikiem prawie 3 miliardów złotych. Zakładam, że 2021 r. zakończymy narastająco już na poziomie 10 miliardów złotych.

Konferencja pt. „Przyszłość systemu emerytalnego w Polsce – zmiany, wyzwania, perspektywy” jest kolejnym z wielu wydarzeń, podczas których występują przedstawiciele PFR Portal PPK. Zachęcamy również do udziału w naszych bezpłatnych szkoleniach z zakresu PPK, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców oraz dla JST. Więcej informacji na temat bezpłatnych specjalnych szkoleń dla JST znajduje się tutaj.

(brk)