Co nowego w PPK?

prezentujemy kwietniowy numer Biuletynu miesięcznego PPK

Prezentujemy Państwu kolejny, kwietniowy numer Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych, uaktualniającego dane o programie na 31 marca br. Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem Bartosza Marczuka, wiceprezesa PFR SA, o Centralnej Informacji Emerytalnej.

Co nowego w PPK?

Zgodnie z informacjami z Ewidencji PFR, coraz więcej osób przekonuje się do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W ciągu miesiąca liczba uczestników PPK zwiększyła się o 12 880, a aktualna partycypacja w programie wynosi 31,7%, co daje 2,34 mln osób. Blisko co drugi pracownik przedsiębiorstwa, zatrudniającego powyżej 250 osób, uczestniczy w PPK. Co ważne, rośnie także liczba podmiotów, umożliwiających swoim pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych – w ciągu miesiąca przybyło 1560 takich firm.

Warto zwrócić uwagę na aktywa, zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Po spadkach, spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku kapitałowym stabilizuje się. W porównaniu do lutego, wartość aktywów w PPK wzrosła o 1,26 mld złotych i wyniosła na koniec marca 8,99 mld złotych. Polski Fundusz Rozwoju przekazał także instytucjom finansowym zarządzającym PPK ponad 402 mln złotych z tytułu dopłaty rocznej za 2021 rok. Do 15 kwietnia br. pieniądze te zostaną zewidencjonowane na rachunkach ponad 1,67 mln uczestników PPK. Tym samym suma dopłat rocznych i wpłat powitalnych od państwa przekroczy w programie 1 mld złotych.

Centralna Informacja Emerytalna coraz bliżej

Aktualnie nie ma możliwości, by w prosty sposób i w jednym standardzie uzyskać pełną informację o stanie wszystkich kont emerytalnych. Zaradzić temu ma powoływana właśnie do życia Centralna Informacja Emerytalna (CIE). Jak wyjaśnia w artykule „Emerytura na jedno kliknięcie” Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR SA, w CIE mają znaleźć się informacje o oszczędnościach, w podziale na trzy filary systemu emerytalnego:

1. filar publiczny – na który składają się środki zgromadzone w ZUS i prawo do świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2. prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców – na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE);
3. prywatny filar indywidualny – na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

Zadaniem Centralnej Informacji Emerytalnej ma być przede wszystkim dostarczenie informacji poglądowej o stanie kont emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia. CIE będzie także umożliwiała zmianę podstawowych danych osobowych w jednym miejscu oraz ich aktualizację z bazy danych PESEL. To także możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej.

Za budowę CIE będą odpowiadać wspólnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KPRM Cyfryzacja oraz Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie kończą się już prace nad projektem ustawy, który przesądzi o powstaniu CIE – w kwietniu ma on zostać skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Planowany start systemu CIE dla użytkowników to II kwartał 2023 roku

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią biuletynu – można go znaleźć tutaj lub poniżej. Archiwalne numery biuletynu znajdą Państwo w zakładce „Pliki do pobrania”.