Czasami termin na dokonanie wpłat do PPK jest przedłużony

porady prawne

Jeśli koniec terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK albo umowy o prowadzenie PPK wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, czyli niedzielę lub święto, umowę można zawrzeć w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. Podobnie jest w przypadku terminu na dokonywanie wpłat do PPK.

Wpłaty finansowane przez pracodawcę są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę.

Istotne terminy wpłat do PPK

Wpłaty te pracodawca ma obowiązek przekazać do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Jeśli 15. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wpłat do PPK pracodawca dokonać może w pierwszym dniu roboczym wypadającym po tej dacie. Taka sytuacja będzie np. w styczniu 2022 roku (15 stycznia 2022 r. to sobota). Oznacza to, wpłaty do PPK pracodawca będzie mógł przekazać do instytucji finansowej najpóźniej 17 stycznia, czyli w poniedziałek.

W takiej sytuacji ma bowiem zastosowanie art. 115 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.

Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

Ta zasada ma także zastosowanie przy ustalaniu terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Jeśli termin taki – ustalany przez pracodawcę – wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, pracodawca może przesunąć go na pierwszy dzień roboczy, wypadający po tej dacie.

Ważne: Dni ustawowo wolne od pracy są wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Są to: niedziele, 1 i 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Jeśli masz pytanie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych – skontaktuj się z naszą Infolinią PPK dostępną pod numerem 800 775 775. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. Więcej na mojeppk.pl

(mj)