Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

W dniu 14 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 czerwca 2019 roku.

Pełny tekst rozporządzenia wraz ze wzorem deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK znajdziesz tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001102/O/D20191102.pdf

(aw), 18.06.2019