Dwunaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK

Najnowsza wersja zestawienia jest już dostępna do pobrania – link w artykule

Na stronie www.mojePPK.pl umieszczono najnowsze, dwunaste zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK. Znajdują się w nim zaktualizowane dane z 15 października 2020 roku. Minął rok od pierwszego udostępnienia danych..

Dwadzieścia Instytucji Finansowych oferuje zarządzanie funduszami. Listę wszystkich instytucji można znaleźć na stronie Portalu MojePPK. Dwie z instytucji posiadają w portfelu 9 funduszy zdefiniowanej daty, a każda z nich dysponuje ośmioma funduszami

Pocztylion – Arka PTE S.A. 19 października 2020 przejął od Aegon PTE S.A. zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE

W stosunku do ostatniej publikacji wysokość opłat nie uległa zmianie i oscyluje pomiędzy 0,24% dla funduszy 2020 do wysokości 0,41% daty 2060. Najniższe opłaty są na poziomie 0,16%, a najwyższe 0,47%

W tabeli nie zostały uwzględnione opłaty promocyjne, które wprowadziły niektóre z instytucji finansowych. Najczęściej obowiązują one do końca roku 2020. Jeden z funduszy zdecydował się o przedłużeniu warunków promocyjnych do 31.12.2022.

Dokument zawiera informacje od Komisji Nadzoru Finansowego o wartości aktywów netto w funduszach zdefiniowanej daty na 30.06.2020. Jest to 1 433 874 458 PLN.

Dane dostępne w zestawieniu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pokazują, że w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych (16 na 20 Instytucji Finansowych) jest 1 643 959 779,18 PLN ze stanem na 30 września 2020.

Informacje są systematycznie uaktualniane. Zestawienie jest dostępne do ściągnięcia w formacie pdf pod tym linkiem.

(mn)