Dzień Edukacji Narodowej 2021: Nauczyciel w PPK – plusy uczestnictwa w programie

zalety systemu

14 października 2021 r. celebrujemy Dzień Edukacji Narodowej. To szczególna data dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów. W Polsce to święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą w Karcie praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Obchodzenie tego święta jest doskonałą okazją, żeby wskazać plusy uczestnictwa nauczycieli w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pracownicy jednostek budżetowych mogą skorzystać z długoterminowego i wyjątkowo zyskownego oszczędzania na emeryturę w PPK. System zapisu automatycznego obejmuje osoby zatrudnione, w tym nauczycieli od 18. do 55. roku życia. Osoby starsze w wieku 55-70 lat mogą przystąpić do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych na własny wniosek. Z czym wiąże się udział w programie i na jakie korzyści finansowe mogą liczyć nauczyciele?

Partycypacja w PPK – dlaczego warto uczestniczyć w systemie?

Powszechny i dobrowolny system Pracowniczych Planów Kapitałowych wiąże się z możliwością skorzystania z bonusów do wynagrodzenia, a także atrakcyjnego zabezpieczenia się na przyszłość.

Jakie są plusy uczestnictwa w programie PPK? Poniżej kilka najważniejszych.

  • Oszczędności pochodzą z trzech źródeł – ze strony pracownika (od 2% do 4% wynagrodzenia), pracodawcy (minimum 1,5% do maksimum 4% wynagrodzenia) i państwa (jednorazowa wpłata powitalna 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł).
  • Zgromadzone środki można w każdej chwili wypłacić – pieniądze zaoszczędzone w PPK są prywatną własnością uczestnika, co oznacza, że może z nich dowolnie korzystać. Najbardziej opłacalna jest jednak wypłata środków po ukończeniu 60. roku życia.
  • Możliwy jest zwrot przed 60. rokiem życia – można go dokonać przed ukończeniem 60 lat. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę fakt, że oszczędności te zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, środki pochodzące z dopłat od państwa i 30% wpłat ze strony pracodawcy zostanie zapisane na indywidualnym rachunku pracownika w ZUS jako składka emerytalna.

PPK – dodatkowe zabezpieczenie emerytalne

Warto zwrócić uwagę, że oprócz niewątpliwych korzyści bieżących Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim przyszłe źródło utrzymania. Głównym walorem systemu PPK jest fakt, że uczestnicy posiadają dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Jest to znakomity sposób na poprawę sytuacji finansowej na jesieni życia. Warto skorzystać z kalkulatora PPK, żeby sprawdzić na jakie konkretnie zyski można liczyć w praktyce.

Zapraszamy również na szkolenia PPK dla pracownika – formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

W razie pytań dotyczących PPK dostępni są nasi eksperci pod numerem infolinii 800 775 775.

(ad)