Dziennik Gazeta Prawna o PPK: Wniosek o zawarcie umowy można złożyć w każdym czasie

o tym, że warto gromadzić środki niezależnie od wieku

Każda osoba zatrudniona powyżej 55. roku życia, która nie ukończyła 70 lat może również uczestniczyć w PPK – przypomina Dziennik Gazeta Prawna. Redakcja słusznie zwraca uwagę na fakt, że warto gromadzić środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych, niezależnie od wieku.

„Celem PPK jest budowanie oszczędności, które mają stanowić finansowe zabezpieczenie osób zatrudnionych po zakończeniu ich aktywności zawodowej, nie oznacza to, że uczestnik programu musi czekać do określonego wieku albo do przejścia na emeryturę, aby ze zgromadzonych pieniędzy skorzystać” – czytamy na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

„Uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone przez siebie oszczędności w każdej chwili” – podkreśla w dalszej części autor artykułu.

„Osoby zatrudnione, które ukończyły 55. rok życia i nie skończyły jeszcze 70 lat, nie są objęte (tak jak osoby młodsze) autozapisem do PPK. To oznacza, że mogą być zapisane do programu wyłącznie na swój wniosek. Zdarza się, że osoby te pochopnie rezygnują z uczestnictwa w programie, uważając, że oszczędzanie w PPK ze względu na jego ograniczoną długość nie zmieni znacząco ich sytuacji na emeryturze” – zaznacza redakcja Dziennika Gazety Prawnej.

 „(…) Osoby te nie mają jednak racji. Nawet jeśli nie odłożą tyle, aby oszczędności te stanowiły znaczący dodatek do ich świadczenia po zakończeniu aktywności zawodowej, zawsze mogą wykorzystać je na inne istotne dla siebie potrzeby” – celnie spostrzega autor publikacji. Całość artykułu dostępna jest tutaj.