agent transferowy

Ewidencja PPK i agenci transferowi

Specyfikacje techniczne dla agentów transferowych współpracujących z Ewidencją PPK.

Ewidencja PPK

Strona zawiera informacje dotyczące szczegółów wymiany danych między Instytycjami finansowymi a ewidencją PPK.

Dokumentacja wymiany danych znajduje się tutaj.

Agenci transferowi

Dokumentacja techniczna (Agentów Transferowych) umożliwiająca dostosowanie systemów ERP w celu wymiany danych w zakresie ERP-PZIF:

Lista agentów transferowych:

ERP

W sprawach dotyczących Ewidencji PPK prosimy o kontakt pod adresem: ewidencja-ppk@pfr.pl.

W sprawach dotyczących komunikacji pomiędzy systemami ERP i PZIF (AT) prosimy o kontakt pod adresy email dostępne w powyższych materiałach informacyjnych dostarczonych przez Agentów Transferowych (Moventum, Pekao Finacial Services, PKO Finat, ProService Finteco).

(pfr), 7.06.2019