Konferencja wojewódzka PPK w Warszawie – 28.03.2019