IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie”