Konferencja wojewódzka PPK w Katowicach – 3.04.2019