Podsumowanie wdrożenia PPK podczas spotkania z instytucjami finansowymi