Pracownicze Plany Kapitałowe – aspekty prawne i organizacyjne wdrożenia PPK – konferencja 6.11.2019