Szkolenie inspektorów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Centrali ZUS, 6.06.2019