Infor.pl: Zapis do PPK a obywatelstwo

cudzoziemcy w systemie

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy przeznaczony dla osób zatrudnionych w Polsce, w tym również dla obcokrajowców. Na jakich warunkach i w jakiej sytuacji cudzoziemcy mogą skorzystać z PPK na łamach Infor.pl objaśnia Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK.

W PPK obowiązuje zasada równego traktowania pracowników – niezależnie od narodowości, czy obywatelstwa. Każdy obcokrajowiec, spełniający warunki uczestnictwa w PPK, jest uprawniony do oszczędzania w tym programie – pisze autorka publikacji.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, żeby uczestniczyć w PPK?

Warunki, jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby zostać zapisanym do PPK, nie różnią się od tych, które spełnić musi obywatel polski, który chce oszczędzać w tym programie. Oznacza to, że musi on być przede wszystkim osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Zgodnie z definicją, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z niżej wymienionych tytułów w Polsce, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wskazuje w dalszej części artykułu Małgorzata Jankowska.

Statystyki uczestnictwa PPK innej narodowości niż polska

Autorka tekstu dzieli się również statystykami odnośnie partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych:
1.    ukraińska – 44,4 tys.,
2.    białoruska – 4,4 tys.,
3.    hinduska – 1,4 tys.,
4.    rumuńska – 1,3 tys.,
5.    rosyjska – 1,2 tys.,
6.    włoska – 1,0 tys.

dane z Ewidencji PPK, czerwiec 2021 r.

Pracodawca zagraniczny a PPK

Utworzenie PPK jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego. Nawet jeśli nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Jeśli pracodawca taki zatrudnia w Polsce osoby uprawnione do uczestnictwa w PPK, to ma obowiązek zapewnić im możliwość oszczędzania w PPK, czyli utworzyć i prowadzić PPK dla pracujących u niego osób zatrudnionych – informuje autorka publikacji dla Infor.pl

Całą publikację można przeczytać tutaj.

(ad)