Informacja KNF dotycząca PPK – II kwartał 2022 r.

WAN funduszy zdefiniowanej daty na koniec Q2 2022 roku wynosiła 8,97 mld zł

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował informacje dotyczące wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w II kwartale 2022 r. Dane opracowywane są na podstawie sprawozdań kwartalnych, przekazywanych przez instytucje finansowe zarządzające PPK. 

Zgodnie z publikacją KNF wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty na koniec drugiego kwartału 2022 roku wynosiła 8,97 mld zł. Na koniec pierwszego kwartału było to 8,75 mld, a więc wzrost kwartał do kwartału to niemal 220 mln zł. 

Przypomnijmy, że instytucje prowadzące PPK mogą pobierać wynagrodzenie za zarządzanie, tylko od tej części aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, która nie przewyższa 15% wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty na rynku PPK (według wartości na ostatni dzień roboczy kwartału będący dniem wyceny, a w przypadku ostatniego kwartału roku obrotowego – na dzień bilansowy). Limit ten stosuje się indywidualnie do poszczególnych instytucji zarządzających PPK (TFI, PTE, PrTE, zakład ubezpieczeń) oraz łącznie do instytucji, które wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.

Instytucje, które przekraczają limit udziału w rynku i pobierają wynagrodzenie tylko od części aktywów, to PKO TFI S.A. (31,81%), a także będące w jednej grupie kapitałowej TFI PZU S.A. i Pekao TFI S.A. (w sumie 24,41%). W porównaniu z poprzednim raportem NN Investment Partners TFI S.A. i Nationale-Nederlanden PTE S.A. nie zostały uwzględnione w jednej grupie kapitałowej z uwagi na przejęcie NN Investment Partners TFI S.A. przez Goldman Sachs Asset Management o czym pisaliśmy w tym artykule.

Opracowanie KNF jest dostępne pod tym linkiem.

Wartość aktywów netto (w mln zł) i udział procentowy danego podmiotu prowadzącego PPK

Autor: Łukasz Skoczeń