Jak nie bać się przyszłości?

II Konferencja Międzynarodowa

10 kwietnia br. o programach zabezpieczeń emerytalnych debatowano podczas II Konferencji Międzynarodowej „Znaczenie komunikacji i edukacji w upowszechnianiu systemów oszczędzania długoterminowego. 5 lat PPK”. Głównym tematem wydarzenia były wyzwania demograficzne, komunikacyjne i cyfrowe, ale także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób programy emerytalne odpowiadają na obawy Polaków.

Konferencja, zorganizowana przez PFR Portal PPK oraz Fundację GPW w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych, zgromadziła ekspertów w dziedzinie programów emerytalnych z wielu państw europejskich. Wydarzenie, umożliwiające międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie zabezpieczeń na przyszłość, zostało włączone do inicjatyw Roku Edukacji Ekonomicznej 2024. 

Jak nie bać się przyszłości?

W ostatnim panelu konferencji uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób programy budujące kapitał na przyszłość, ale także programy zabezpieczenia zdrowotnego, odpowiadają na potrzeby i lęki Polaków. W dyskusji udział wzięli: Wojciech Nagel (Fundacja GPW), Gertruda Uścińska (UW, b. prezes ZUS), Marlena Janota (Santander TFI), Krzysztof Drynda (TIAS, b. prezes PAIH), Joanna Łąka-Wałach (Grupa LUX MED) oraz Bartosz Marczuk (PFR SA). Rozmowę poprowadził Michał Duniec z Analizy Online.

O tym, że Polacy powinni budować swoje oszczędności, nie trzeba nikogo przekonywać. Ważne, by wiedzieli, w jaki sposób robić to efektywnie. „Przed wdrożeniem PPK w Polsce dodatkowo długoterminowo z pracodawcą oszczędzało 300 tys. osób. Po wdrożeniu PPK w 2019 roku mamy osób oszczędzających wspólnie z pracodawcą 4,1 mln. To jest miara tego sukcesu. Trzeba dążyć do tego, by jak najwięcej osób do PPK przystępowało” – podkreślał Bartosz Marczuk. Prelegent zwracał także uwagę na konieczność stabilności prawa oraz ważną rolę pracodawców przy wdrażaniu programu. Pracownicze Plany Kapitałowe są najbardziej znanym produktem oszczędnościowym, również wśród osób do 30. roku życia. 

W naszej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej dochody na starość w decydującym stopniu pochodzą z systemów publicznych. To jest 86% dochodu na emeryturze. Przed nami jest gigantyczna praca, żeby udział dochodów, które będą pochodziły z tych programów organizowanych przez pracodawców, przez nas indywidualnie, wynosił nie kilka procent, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt. To jest obowiązek państwa, które ma stworzyć warunki prawne, organizacyjne, finansowe. Potrzebne są stabilne działania, dalekosiężne, nie tu i teraz, tylko w perspektywie kilkudziesięciu lat” – mówiła Gertruda UścińskaKrzysztof Drynda podkreślał ważną rolę edukacji, skierowaną nie tylko do polskich odbiorców. „Musimy pamiętać o tym, że mamy całkiem sporo w Polsce inwestorów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do nas ze swoimi przyzwyczajeniami, ze swoimi różnicami kulturowymi, też ze swoimi pracownikami” – powiedział. 

Obawy Polaków nie dotyczą wyłącznie zabezpieczeń na przyszłość, ale także zdrowia, własnego i najbliższych. Wyzwaniem jest tu dostępność  usług, związana z najniższym w Unii Europejskiej odsetkiem pielęgniarek i lekarzy na 1000 mieszkańców oraz wzrost cen usług medycznych w ostatnich dwóch latach. O wyzwaniach zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mówiła Joanna Łąka-Wałach. „W 2021 roku przeprowadzono badanie barometru polskiego rynku pracy i okazało się, że dla 35% Polaków najbardziej pożądanym benefitem jest rozbudowana opieka medyczna. Jeśli chodzi o opiekę podstawową, ta świadomość jest bardzo duża. Kilka lat temu wprowadziliśmy na rynek ubezpieczenie szpitalne” – mówiła prelegentka, podkreślając wyzwania stojące przed programami z odroczoną gratyfikacją, ale także odnosząc się do kwestii zmian demograficznych i zabezpieczenia potrzeb osób starszych.

Zdrowie, praca, oszczędności – te trzy tematy wskazywali prelegenci jako klucz, pozwalający nie bać się przyszłości. Należy stworzyć zachęty do dłuższego pozostawania na rynku pracy, wprowadzić benefity podatkowe dla długoterminowego oszczędzania, zwiększyć zaangażowanie pracowników i pracodawców w PPK, ale również zastanowić się nad rozwiązaniami dla osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A przede wszystkim każdy z nas musi być zapobiegliwy i podejmować indywidualne decyzje dotyczące zabezpieczenia swojej przyszłości, korzystając z dostępnych rozwiązań.

Partnerem konferencji była Grupa LUX MED, TIAS oraz APT Defend. Partnerem medialnym wydarzenia była Gazeta Ubezpieczeniowa oraz IPE. Konferencję poprowadził dziennikarz Polskiego Radia, Patryk Kuniszewicz. Zapis konferencji można znaleźć tutaj lub na oficjalnej stronie wydarzenia
 

Autor: Marta Damm-Świerkocka