Jak zalogować się do PPK?

Dwa nowe podcasty

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma nowymi podcastami, wyjaśniającymi sposoby logowania się na rachunek PPK. W pierwszym z nich usłyszycie, jak logować się poprzez system instytucji finansowej, prowadzącej Wasz rachunek. Drugi podcast pokazuje, jak sprawdzić stan swoich oszczędności w PPK poprzez uruchomiony w tym roku serwis MojePPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, którego uczestnik gromadzi oszczędności na własnym, indywidualnym rachunku PPK. Podobnie, jak w przypadku rachunku bieżącego, pracownik ma stały dostęp do informacji o oszczędnościach, może także zlecać dyspozycje oraz zarządzać swoimi pieniędzmi.

Logowanie na rachunek w instytucji finansowej

Każdy pracownik, który jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, posiada swój osobisty rachunek PPK w instytucji finansowej, wybranej w jego firmie. Po „zapisaniu się” do PPK, czyli zawarciu przez pracodawcę umowy o prowadzenie rachunku w imieniu pracownika, uczestnik programu powinien otrzymać od instytucji numer swojego rachunku oraz dane do logowania się.

Informacje te mogą przyjść na skrzynkę e-mail lub listownie, w zależności od tego, jakie sposoby kontaktu wskazał pracodawca. Od tej chwili uczestnik PPK może logować się na rachunek w instytucji finansowej, sprawdzać wysokość swoich oszczędności oraz wykonywać dyspozycje, takie jak zwrot, wypłata, wskazanie osób dziedziczących, zmiany subfunduszu, zmiany danych osobowych.

O logowaniu na rachunek PPK w instytucji finansowej i o tym, co zrobić, jeśli nie posiada się danych do logowania, usłyszycie w najnowszym podcaście „PPK daje radę – odc. 15. Logowanie PPK w instytucjach finansowych”, w rozmowie Natalii Dudy, wydawcy portalu mojeppk.pl z Agnieszką Husejnow-Perczyńską, menedżerką do spraw współpracy z instytucjami finansowymi.

Logowanie w serwisie MojePPK

Zmieniając pracę, możesz przetransferować swoje środki do instytucji, która obowiązuje u nowego pracodawcy lub mieć dwa (a w toku kariery nawet więcej) rachunki PPK. Sprawdzanie salda na każdym z nich byłoby czasochłonne. Między innymi dlatego powstał w tym roku serwis MojePPK, nowy instrument, ułatwiający sprawdzanie salda na wszystkich rachunkach PPK w jednym miejscu. Wprowadzony w tym roku portal umożliwia zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego lub utworzonego w nim konta. Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji o poszczególnych utworzonych dla Ciebie rachunkach PPK. Będą tą między innymi informacje o łącznej wartości zgromadzonych środków w PPK, wysokości wpłat do PPK z podziałem na wpłaty Twoje, pracodawcy i państwa.

Znajdziesz informacje o wszystkich swoich rachunkach PPK, w których szczegółach sprawdzisz m.in. bieżącą wartość środków zgromadzonych na danym rachunku PPK, wysokość dokonanych wpłat, nazwę pracodawcy i instytucji finansowej, która prowadzi i zarządza PPK w danej firmie. Z poziomu serwisu nie możesz jednak wykonywać żadnej dyspozycji, to jedynie „podgląd” na stan Twoich oszczędności. O tym, jak zalogować się do serwisu, usłyszysz w podcaście „PPK daje radę – odc. 16. Logowanie PPK – serwis MojePPK”, w rozmowie Natalii Dudy, wydawcy portalu mojeppk.pl z Wojciechem Sirkiem, menedżerem w Biurze Operacyjnym PFR Portal PPK.

Nie logowałeś się? Zrób to!

Warto logować się na rachunek PPK i obserwować, jak rosną oszczędności. Na stronie mojeppk.pl, w zakładce Instytucje Finansowe, znajdziesz krótkie filmy instruktażowe lub instrukcje, jak zalogować się i poruszać w systemach instytucji, prowadzących rachunki PPK. Zachęcamy także do zapoznania się z nagraniami webinariów z instytucjami finansowymi, w których krok po kroku eksperci tłumaczą, jak zalogować się i zarządzać swoim rachunkiem w danej instytucji.

(mds)