Już 35 funduszy PPK publikuje wyniki notowań!

Znane są średnie wyniki pierwszych funduszy PPK

Jak donosi serwis Analizy.pl, Investors TFI jest kolejną firmą, która rozpoczęła publikację notowań funduszy PPK. „Tym samym liczba funduszy pod PPK w kilku grupach wzrosła do 5, dzięki czemu zaczęliśmy liczyć ich średnie” – informuje portal Analizy.pl

Investors TFI to piąta instytucja finansowa, po PKO TFI, TFI PZU, Nationale Nederlanden PTE i AXA TFI, która publikuje wyniki notowań funduszy zdefiniowanej daty oferowanych w PPK.

Jak zauważył serwis Analizy.pl, „W pięciu z nich (od 2030 do 2050) działa już 5 funduszy i to dla nich zaczęliśmy wyliczać średnie. Dzięki temu wyniki funduszy działających w tych grupach można już porównywać do średnich stóp zwrotu. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy wyliczanie średnich także dla trzech pozostałych grup.”

W serwisie Analizy.pl dostępne są już jednomiesięczne stopy zwrotu dla trzech najwcześniej uruchomionych funduszy, NN PTE, PKO i PZU. 

Więcej na stronie Analizy.pl.

(jb)