Kobiety powinny zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe – wywiad z Małgorzatą Smołkowską

rozmowa o oszczędzaniu

Na łamach portalu Interia.pl ukazał się wywiad z Małgorzatą Smołkowską, członkinią zarządu PFR Portal PPK. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim perspektyw, przed jakimi stoją kobiety po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dlaczego to właśnie przede wszystkim kobiety powinny myśleć o swoim bezpieczeństwie finansowym? Z badań wynika jasno – kobiety w Polsce zarabiają mniej, częściej wybierają zawody niskopłatne, rzadziej zasiadają na eksponowanych stanowiskach. To także kobiet dotyczą okresy bezskładkowe i to one częściej pracują na część etatu. Sytuacji nie ułatwiła także pandemia.

– Równy podział obowiązków rodzicielskich i domowych przestał funkcjonować, a większość zadań w tym obszarze przejęły właśnie kobiety. Według badań Women in Technology, to Polki, by opiekować się dziećmi, ponad dwa razy częściej przebywały na zasiłku opiekuńczym, częściej korzystały z urlopu oraz wybierały pracę zdalną. Jeśli dodamy do tego zatrudnienie w sektorach dotkniętych kryzysem gospodarczym związanym z COVID-19, pandemia znacząco wpłynęła na pozycję zawodową kobiet – zaznacza Małgorzata Smołkowska

Mniejsze zarobki to również mniejsze świadczenia emerytalne. Emerytura kobiet w 2018 r. była średnio o 30% niższa niż emerytura mężczyzn. Dlatego tak ważne jest uświadamianie kobietom możliwości, jakie stwarzają programy emerytalne i oszczędnościowe, takie jak IKE, IKZE czy PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe dają nie tylko możliwość gromadzenia środków na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

– Odkładając miesięcznie niewielkie sumy, można znacząco poprawić sobie komfort życia na emeryturze i – co równie ważne – zyskując niezależność, odciążyć najbliższych. Pracownicze Plany Kapitałowe są odpowiedzią na jeszcze jedną potrzebę kobiet, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w trudnych, niespodziewanych chwilach, na przykład choroby. Mamy zatem nie tylko korzystne finansowo gromadzenie oszczędności i zabezpieczenie na przyszłość, ale także bardzo ważną poduszkę finansową, która daje kobietom pewien rodzaj komfortu psychicznego –  zapewnia Smołkowska.

– Naszą misją jest pokazanie Polkom, że poza dbaniem o dzieci, rodzinę i bliskich, czas zadbać także o siebie, swoją niezależność i bezpieczeństwo finansowe. Przechodzimy na emeryturę wcześniej, żyjemy dłużej, sprawmy, aby życie po zakończeniu pracy zawodowej było pełne satysfakcji z dobrze podjętych decyzji finansowych w przeszłości –  podkreśla Małgorzata Smołkowska. 

Cały wywiad można przeczytać tutaj.

(mds)