Konsolidacje na rynku PPK

bieżące informacje o zmianach zachodzących na rynku finansowym

Na bieżąco informujemy o zmianach zachodzących na rynku finansowym, a w szczególności w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktualizujemy dane, zamieszczamy komunikaty prasowe instytucji finansowych by każdy uczestnik jako pierwszy miał dostęp do wiedzy dotyczącej PPK. Dlaczego?

Zostaliśmy powołani przez Ustawę o PPK do celów informacyjnych, a te wspominane konsolidacyjne zjawiska są niczym innym niż faktami, które będą zachodzić w PPK zachowując przejrzystość i bezpieczeństwo aktywów ulokowanych w fundusze zdefiniowanej daty.

Konsolidacja – to sformułowanie w sektorze finansów pojawia się coraz częściej. Cytując za Wikipedią słowo „konsolidacja” pochodzi od łacińskiego consolidatio – spojenie; utwierdzenie od consolidare – umacniać, oznaczającego zjednoczenie, połączenie, zespolenie. Innymi słowy są to działania prowadzone w celu uzyskania wewnętrznej spójności jakiejś grupy lub struktury i jej umocnienie, a także stan powstały w wyniku tych działań – integracji.

Rynek Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dość młody (istnieje od 2018 roku), w porównaniu do sektora funduszy inwestycyjnych czy towarzystw emerytalnych, o których w kontekście fuzji i przejęć możemy napisać elaborat długości „Przeminęło z wiatrem”.  Zależy nam jednak by uwidocznić wydarzenia, które już się stały, lub wiemy, iż nadejdą w najbliższej przyszłości.

Pierwszą prawdziwą konsolidacją była konsolidacja funduszy zdefiniowanej daty, w których znajdowały się już aktywa uczestników PPK. Proces przejmowania FZD AEGON PPK przez Pocztylion-Arka PTE rozpoczął się we wrześniu 2020 roku i zaangażował wiele podmiotów, w tym m.in. KNF, PFR Portal, Ewidencję PFR. Wyznacznikiem do przeprowadzenia połączenia i wykreślenia AEGON PTE był artykuł 63 ustawy o PPK. Kierujący Grupą Aegon w Polsce powiedział: Po analizie obecnej sytuacji na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dotychczasowej pozycji Aegon w tym segmencie zdecydowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Pocztylionem i przekazaniu mu zarządzania funduszami PPK Aegon.

Postępowanie ze względu na pierwsze tego typu łączenie w PPK było pracowite i czasochłonne. Współpraca zaowocowała zgodą Sądu Okręgowy w Warszawie na wykreślenie Funduszy Aegon PPK DFE z Rejestru Funduszy Emerytalnych, w związku z czym fundusze przejmujące (PPK Pocztylion) wstąpiły w prawa i obowiązki funduszy przejmowanych Aegon PPK DFE. Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Aegon PTE, dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK i finalnie realizacji tego procesu, a także współpracy z Aegon w zakresie dystrybucji programu, podjęliśmy mając na uwadze ambitne plany rozwoju naszej firmy – poinformował prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Był to przełom czerwca i lipca 2021 roku, po czym oficjalnie MojePPK.pl usunęło logo oraz stronę AEGON PTE z portalu, w związku z czym zostało 19 instytucji finansowych zarządzających PPK. Informację prasową o tym wydarzeniu można przeczytać w tym artykule.

W dosłownym międzyczasie, bo 10 kwietnia 2021 roku Grupa UNIQA przejęła Grupę AXA w Polsce, Czechach i Słowacji. To oznaczało również zmianę, która zadziała się dość szybko. AXA TFI stała się UNIQA TFI wraz z funduszami zdefiniowanej daty o nazwie UNIQA Emerytura SFIO, oferowanymi w ramach PPK. Jak czytamy w komunikacie prasowymZmieniliśmy nazwę, jednak funduszami zarządza wciąż ten sam zespół, zachowane zostały produkty i strategia inwestycyjna – powiedział prezes zarządu UNIQA TFI.

Ta konsolidacja nie spowodowała usunięcia kolejnej Instytucji Finansowej z Ewidencji PPK.

Pamiętajmy, iż oprócz instytucji finansowych są jeszcze agenci transferowi, którzy są ich „prawą ręką”. Na zlecenie instytucji finansowej zarządzającej środkami gromadzonymi w PPK prowadzą rejestr uczestników PPK oraz realizują ich dyspozycje. Poza tym w ramach PPK agenci transferowi mogą dla instytucji finansowych wykonywać wiele innych czynności o charakterze techniczno-rozliczeniowym, a docelowo również współpracować bezpośrednio z pracodawcą w zakresie naliczania wpłat do PPK. Więcej o roli agentów transferowych znajdziesz w linku poniżej. 

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Rola-agenta-transferowego-w-Pracowniczych-Planach-Kapitalowych–PPK-.html

Do maja 2021 instytucje finansowe były obsługiwane przez 4 agentów, zaś od 5 maja zostało ich tylko 3. Ten segment również uległ konsolidacji. Proservice Finteco, który obsługiwał 8 instytucji, przejął Moventum Services i tym sposobem obsługuje aż 12 z 19 mających w portfolio PPK.

Przed nami ogromna konsolidacja wśród podmiotów z PPK w „portfelu”.  Informacja prasowa na temat konsolidacji znajduje się poniżej.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Polaczenie-agentow-transferowych-obslugujacych-PPK–Moventum-Services-oraz-ProService-Finteco-.html

Pod koniec marca 2021 Allianz ogłosił zakup wszystkich spółek z grupy AVIVA w Polsce i Litwie, w tym Aviva Investors TFI. Brytyjczycy wychodzą z polskiego rynku. Sprzedają Avivę. Biznes przejmuje konkurent – niemiecki Allianz – wskazuje prezes zarządu Aviva w wywiadzie dla portalu Money.pl. Zakup za 2,5 mld euro ma umocnić pozycję niemieckiej grupy w Polsce, co również będzie skutkować powiększeniem aktywów PPK i prawdopodobnym dołączeniem do podium zarządzających. Łącząc nasze doświadczenie w branży ubezpieczeniowej oraz obszarze cyfryzacji ze znaczącymi inwestycjami w innowacje technologiczne, klienci będą czerpać korzyści z innowacyjnych produktów i doskonałej jakości usług – dodał w oświadczeniu CEO Grupy Allianz.

Zamknięcie transakcji nastąpić ma pod warunkiem uzyskania wszystkich formalnych zgód, w tym wymaganych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej. Strony zakładają, że transakcja zostanie zakończona w ciągu kolejnego roku. Ten krok spowoduje wykreślenie kolejnej Instytucji z Ewidencji PFR oraz portalu MojePPK.pl, pozostanie ich 18.

5 lipca dotarła na rynek wiadomość o zakupie MetLife w Polsce i Grecji przez Grupę NN. Jak czytamy w komunikacie: Dziś Grupa NN ogłosiła porozumienie w zakresie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji. Wartość transakcji szacowana jest na kwotę 584 milionów EUR. Inwestycja ta wzmacnia wiodącą pozycję rynkową Grupy NN na rynku ubezpieczeń na życie oraz produktów emerytalnych. Cieszymy się, że już wkrótce powitamy grupę około 2,7 miliona nowych klientów, zespół 450 pracowników w naszej firmie, jak również rozpoczniemy współpracę z grupą 1600 doradców i brokerów. – dodał CEO Grupy NN.

Zrealizowanie transakcji wymaga uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych organów nadzoru. Zamknięcie połączenia jest planowane na pierwszą połowę roku 2022 i ma podwoić dotychczasową bazę klientów Grupy NN. Systematycznie będziemy informować o nadchodzących etapach.

Kolejne konsolidacje na pewno przed nami. A czemu one służą? Bez dwóch zdań NAM. Uczestnikom PPK. 

W wyniku konsolidacji powstają większe i bardziej konkurencyjne podmioty, które łatwiej mogą sprostać zaostrzającej się konkurencji na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Są w stanie zaoferować większe korzyści dla klientów. Niższe opłaty, dodatkowe przywileje, a przede wszystkim efektywność Instytucji, które zarządzają aktywami zgromadzonymi w PPK.

(ahp)