Nie musisz czekać na autozapis, aby zacząć oszczędzać w PPK

warsztaty dla kadr i płac

  • Osoby, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, nie muszą czekać na autozapis, aby przystąpić do programu.
  • Jeśli zmienią zdanie co do swojego uczestnictwa w PPK, pracodawca zapisze je do PPK już teraz, po złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Wdrażając PPK, pracodawcy mają obowiązek zapisać do PPK wszystkie osoby zatrudnione mające 18 lat, które nie ukończyły 55. roku życia (osoby starsze, które nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na swój wniosek). Pracodawcy powinni to robić niejako z automatu – oczywiście, jeśli osoby te nie złożyły wcześniej deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK. Jeśli taką deklarację złożyły, pracodawca nie może zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, czyli zapisać je do tego programu. Pod koniec lutego 2023 roku, wszystkie te deklaracje o rezygnacji stracą swoją ważność.

Ważne!
Oznacza to, że pracodawcy będą mieli obowiązekzapisać do PPK osoby, które wcześniej złożyły rezygnacje – chyba, że osoby te ponownie zrezygnują z uczestnictwa w PPK, oraz od 1 kwietnia 2023 roku dokonywać za nie wpłat do PPK (autozapis).

Nie warto czekać

Pracownicy nie muszą jednak czekać na autozapis, aby zacząć oszczędzać w PPK. Mogą już teraz przystąpić do programu i dzięki temu skorzystać z comiesięcznych wpłat pracodawcy na ich indywidualny rachunek PPK (minimum 1,5% wynagrodzenia) oraz z wpłaty powitalnej (250 zł) od państwa, do której nabędą prawo po 3 miesiącach aktywnego oszczędzania w PPK. Jeśli zaczną oszczędzać wystarczająco wcześniej, uzbierają także minimalną kwotą uprawniającą ich do dopłaty rocznej (240 zł) za 2022 rok. 

Czekanie na autozapis nie jest zatem w ich interesie. Im później zapiszą się do PPK, tym później otrzymają wskazane wyżej świadczenia. Osoby wahające się powinny zapytać swoje koleżanki i kolegów z pracy, czy są zadowoleni z uczestnictwa w PPK. Dzięki nowej funkcjonalności portalu mojeppk.pl (możliwość zalogowania się w serwisie „MojePPK”), w jednym miejscu widzą oni, ile uzbierali na swoim rachunku lub rachunkach PPK i mogą na bieżąco weryfikować stan swoich oszczędności w tym programie. Ich zadowolenie to najlepszy dowód, że oszczędzanie w PPK po prostu się opłaca. 

Wniosek o dokonywanie wpłat 

Przystąpienie do programu (po wcześniejszej rezygnacji) jest bardzo proste. Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wzór wniosku dostępny jest tutaj lub na stronie mojeppk.pl w plikach do pobrania). I co istotne wniosku tego nie trzeba uzasadniać. Złożenie go przez pracownika, który wcześniej – właśnie w wyniku własnej decyzji – nie został uczestnikiem PPK, obliguje pracodawcę do zapisania go do tego programu, czyli zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, a następnie – już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu takiej umowy – do naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK.

(mj)