Niskie podatki-test

Zapraszamy na bezpłatny cykl spotkań online nt. zmian w systemie podatkowym „Niskie podatki”


Czas trwania

maksymalnie 90 min.

Liczba uczestników

do 2000 miejsc

Dla kogo

przedsiębiorców, osób zajmujących się obsługą kadr i płac, pracowników, emerytów, rencistów oraz rodziców

Formuła spotkania

prezentacja z możliwością zadawania pytań na czacie


Niskie podatki
przedsiębiorca, pracownik, rodzina, emeryt

 • obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.,
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.,
 • uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 • możliwość wyboru skali podatkowej dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • przywrócenie preferencyjnego rozliczania się osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • zmiana kryterium dochodu pełnoletniego uczącego się dziecka,
 • rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie,
 • zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników korzystających z ulgi dla rodzin 4+.