Nowa publikacja Portalu: „PPK w praktyce: Wypłata w sytuacjach szczególnych”

pobierz bezpłatnie

Czy wypłata z PPK przed 60. rokiem życia uczestnika może być zwolniona z pomniejszeń? Szczegółowa odpowiedź na to pytanie została zawarta w najnowszej publikacji PFR Portal PPK pt. „PPK w praktyce: Wypłata w sytuacjach szczególnych”.

W publikacji zostały wyjaśnione zagadnienia, dotyczące wypłat w razie poważnego zachorowania oraz finansowania wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego np. na zakup mieszkania lub budowę domu. Autorką poradnika jest Małgorzata Jankowska, ekspertka PFR Portal PPK.

„PPK w praktyce: Wypłata w sytuacjach szczególnych” – naświetla, kto i w jaki sposób może dokonać wypłaty środków z rachunku PPK w wymienionych wcześniej sytuacjach oraz jak powinna odbywać się realizacja takiej dyspozycji uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Poradnik dostępny jest w serwisie plików do pobrania na stronie www.mojeppk.pl i po kliknięciu na okładkę obok.

(mn)