PFR Portal PPK partnerem Samorządowego Kongresu Trójmorza

Gospodarka krajów Trójmorza – potencjał, kluczowe wyzwania

Projekt Trójmorza, łączący 12 państw, powstał z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym roku spotkanie, które ma na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, odbyło się po raz drugi.

Kongres przeznaczony jest dla liderów kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządów. Problematyka kongresu oscyluje wokół takich tematów, jak: dyplomacja, energetyka, finanse, gospodarka, innowacje, nauka, rolnictwo, transport, transformacja cyfrowa, turystyka oraz współpraca międzyregionalna i transgraniczna obszaru Inicjatywy Trójmorza.

W panelu dyskusyjnym „Gospodarka krajów Trójmorza – potencjał, kluczowe wyzwania” wziął udział Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK. Do  dyskusji zostali zaproszeni także: Piotr Regulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty Puławy, Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu LW Bogdanka, Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej, a także Konstantin Bekos – Radca Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie.

Tematyka rozmowy została mocno zdominowana przez trwającą za naszą wschodnią granicą wojnę na Ukrainie. „Wojna zmienia wszystko – nie tylko w sferze militarnej i geopolitycznej, ale przede wszystkim ekonomicznej” – rozpoczął panel moderator, prof. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dodał, że Ukraina jest przestrzenią otwartą, do zagospodarowania w kontekście współpracy międzynarodowej. Jakie wyzwania i szanse dostrzegali poszczególni uczestnicy rozmowy?

Jeśli chodzi o tę działalność, którą prowadzimy i za którą odpowiadam, czyli oszczędzanie na dodatkową emeryturę, to podobieństw w krajach Trójmorza jest bardzo mało. Bo z jednej strony mamy do czynienia z Bułgarią, gdzie emerytury są na bardzo niskim poziomie, zarówno w kontekście Unii Europejskiej, jak również nawet pozostałych krajów Trójmorza, a z drugiej z Austrią, w której średnia wysokość emerytur jest wyższa niż w Niemczech. Jeden z nielicznych elementów wspólnych dla wszystkich krajów to są wyzwania związane z niską dzietnością, z depopulacją, ze spadającą liczbą osób pracujących i wzrastającą liczbą emerytów. I pewnie nie uda się wprowadzić jakichś wspólnych rozwiązań, bo jednak jest to związane z funkcjonującymi systemami emerytalnymi, różnicami kulturowymi, ale myślę, że pewna wymiana doświadczeń mogłaby się pojawić” – skomentował Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Pozostali uczestnicy rozmowy przedstawiali sytuację z perspektywy branż, które reprezentują.

Zwracali uwagę na konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę, która dotyka również polskie firmy w obszarach takich jak: dostawy gazu i surowców, ryzyko utrudnionej dostępności pracowników, wzrosty stóp procentowych. Paneliści wskazywali, że energetyka jest frontem walki, bo kwestia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności surowcowej jest bardzo ważna, tym bardziej, że zrównoważona, zielona energia nie zawsze odpowiada na zapotrzebowanie krajów. Zwrócili uwagę na zmianę strategii inwestycyjnej i na konieczność odpowiadania na kryzysy zdecydowanym programem inwestycyjnym. W trakcie rozmowy padło także stwierdzenie, że Polska ma ważną rolę do odegrania, ponieważ to właśnie my, ze wszystkich krajów Trójmorza, dostrzegliśmy już wcześniej niebezpieczeństwo uzależnienia się od Rosji, a budując gazoport i tworząc relacje dyplomatyczne i biznesowe w inną stronę niż Rosja, przygotowaliśmy się niejako na tę wojnę i jej konsekwencje.

(mar)