Pierwszy tydzień konferencji wojewódzkich „PPK Blisko Ciebie”

Od 14.09 do 18.09 przeprowadziliśmy sześć konferencji wojewódzkich w różnych miastach.

Za nami pierwszy tydzień bezpłatnych konferencji wojewódzkich „PPK Blisko Ciebie” organizowanych przez PFR Portal PPK. W ciągu pięciu dni mieliśmy okazję przeprowadzić sześć spotkań. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją.

14.09.2020 Białystok

Inauguracja odbyła się w Białymstoku. Wydarzenie otworzył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. O plusach Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwestii przyszłych świadczeń emerytalnych opowiedział na kolejnym wystąpieniu Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Izabela Łyjak wystąpiła jako przedstawicielka podlaskich przedsiębiorców. W czasie spotkania podzieliła się doświadczeniami związanymi z wdrożeniem programu w firmie Euler Hermes.

Podczas konferencji przedstawiono również kalkulator oszczędności pracownika i ofertę szkoleniową PFR Portal PPK.

15.09.2020 Olsztyn i Lublin

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie wojewódzkim w Olsztynie jako pierwszy wystąpił wicewojewoda warmińsko-mazurski Aleksander Socha. Tuż po wicewojewodzie najważniejsze założenia programu PPK zaprezentował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Tego samego dnia okazję do wzięcia udziału w konferencji mieli Lublinianie. Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim otworzył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Agnieszka Cyran z Fabryki Łożysk Tocznych z Kraśnika opowiedziała w jaki sposób przebiegł I etap wdrożenia PPK w tym przedsiębiorstwie.

16.09.2020 Warszawa

Warszawie konferencja odbyła się w Galerii Porczyńskich. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł rozpoczął wydarzenie, podkreślając, że doświadczenia innych krajów są jednoznacznie pozytywne – tego typu rozwiązania istnieją w wielu krajach i wydaje się, że te drzwi, które w Polsce jeszcze otwieramy, są na świecie szeroko otwarte i warto z tych doświadczeń skorzystać.

Po wojewodzie mogliśmy usłyszeć wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosza Marczuka. W czasie wystąpienia oznajmił, że aktualnie Polacy są w jednym z najlepszych momentów na wdrożenie programu PPK.

Następnie założenia programu przedstawił Robert Zapotoczny. Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system dobrowolnego oszczędzania, bo dotyczy wszystkich, a dobrowolnego bo w każdym momencie możemy się z niego wycofać i do niego przystąpić. – Powiedział Prezes PFR Portal PPK

Proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przedstawił Cezary Mączka – członek zarządu Budimex S.A. Określił PPK ważnym benefitem pracowniczym.

Jako Eksperci Regionalni PFR Portal PPK wystąpili Patryk WyczółkowskiAleksandra Złocka-Siudy. Przeprowadzili dla uczestników konferencji dwugodzinne szkolenie dotyczące funkcjonowania i głównych założeń programu.

18.09.2020 Łódź i Kielce

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się piąte spotkanie z cyklu „PPK Blisko Ciebie”. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wystąpił jako pierwszy. Podkreślił, że PPK to szansa na dobre spędzenie wieku emerytalnego. Chwilę później program Pracowniczych Planów Kapitałowych przedstawił Robert Zapotoczny.

Stefan Umiński Dyrektor HR z firmy Komfort S.A opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z wdrażaniem PPK. W tym procesie skorzystał z bezpłatnych szkoleń oferowanych przez PFR Portal PPK.

Tego samego dnia zgromadzonych na kolejnej konferencji w Kielcach powitał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Kontusz, a następnie wiceprezes PFR Bartosz Marczuk przekonywał o efektywności PPK.

Następnie dzięki transmisji online połączyliśmy się ze Stefanem Umińskim, dyrektorem personalnym firmy Komfort S.A., w której z powodzeniem wdrożono Pracownicze Plany Kapitałowe.

Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy każdej z konferencji wzięli udział w dwugodzinnym szkoleniu łączącym wykład z warsztatami o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Na pytania słuchaczy odpowiedzi udzielali Eksperci Regionalni PFR Portal PPK.

Dokładny opis relacji z każdego miasta możecie znaleźć na stronie www.mojePPK.pl

(mn)