Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

Funkcjonowanie CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE zapewni  PFR Portal

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej czeka na podpis Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

CIE, gromadząc dane ze wszystkich filarów emerytalnych, ma spełnić – istotne z punktu widzenia obywateli i systemu – zadania:

  • dostarczenie informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłego świadczenia,
  • umożliwienie otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym miejscu, 
  • umożliwienie aktualizacji danych osobowych.

CIE będzie przedstawiać użytkownikowi kompleksowe informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach, czyli:

  • filarze publicznym – na który składają się przede wszystkim system powszechny, prowadzony przez ZUS oraz KRUS,
  • prywatnym filarze pracowniczym, współtworzonym lub tworzonym przez pracodawców – na który składają się rachunki w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE),
  • prywatnym filarze indywidualnym – na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

System CIE będzie zintegrowany z Węzłem Krajowym, pośredniczącym w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej.

Funkcjonowanie CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE zapewni  PFR Portal. 
Będzie także prowadził działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym.

Ważne:
PFR Portal umożliwi integrację systemu mObywatel z systemem CIE, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zainteresowanym korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE w aplikacji mObywatel. PFR Portal umożliwi także ZUS i KRUS oraz podmiotom obowiązanym przekazywanie danych do systemu CIE. Dane dotyczące PPK będą integralną częścią systemu CIE. 

Autor: Biuro Redakcji, PFR Portal PPK