PPK jako benefit pracowniczy – Kongres Brokerów

PPK jako fundament pozostałych benefitów pracowniczych

W dniach 15-17 września 2021 r. odbywa się Kongres Brokerów, organizowany przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Drugiego dnia wydarzenia odbył się panel pt. PPK jako fundament pozostałych benefitów pracowniczych.

Podczas panelu Robert Zapotoczny podkreślił, że Pracownicze Plany Kapitałowe na tle podobnych programów, funkcjonujących w innych państwach, stanęły przed wieloma wyzwaniami, szczególnie związanymi z ekonomią behawioralną. – Do tej pory nie mieliśmy żadnego programu, który w sposób systemowy masowo powodował regularne oszczędzanie. Jeśli chodzi o rozwiązania zagraniczne, najbardziej wzorowym dla nas było rozwiązanie brytyjskie, gdzie obecnie w podobnym programie do PPK partycypacja wynosi około 80% – powiedział Zapotoczny. Prezes przybliżył również plany na najbliższe lata. W 2022 r. planowane jest wdrożenie projektu PPR, dzięki któremu uczestnicy PPK będą mieli dostęp do swoich indywidualnych kont w ramach jednego serwisu. W 2023 r. czeka nas natomiast automatyczny zapis do PPK.

– PPK nie jest żadną konkurencją dla ubezpieczeń i doświadczenie pokazało, że pracodawca wprowadzając PPK, nie obniżał kosztów na ubezpieczenia grupowe lub na życie. To pokazuje, że albo pracodawca dba o pracownika, albo nie – ocenił program Adam Malinowski. Wiceprezes zarządu SIGNAL IDUNA stwierdził, że nie widzi lepszej alternatywy dla oszczędzania, niż Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dr hab. prof. Marcin Kawiński wskazał natomiast, że społeczeństwo niesłusznie porównuje PPK do OFE. – OFE warunkowo było prywatne, tutaj powstał problem komunikacyjny, one nie były całościowo prywatne – zaznaczył. Należy podkreślić, że środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych to są własne, prywatne środki na jesień życia, które w każdym momencie można wypłacić.

Małgorzata Piotrowska zaznaczyła, że na Litwie nie ma takich systemów jak PPK i często  przedstawiając tam założenia programu słyszała słowa żalu, że zbliżony system nie istnieje u naszych wschodnich sąsiadów. – Wtedy sobie zdałam sprawę, jak bardzo my nie doceniamy tego programu – powiedziała. Małgorzata Wiśniewska podkreśliła natomiast wagę ciągłej akcji edukacyjnej i potrzebę dojścia do różnych grup wiekowych, w szczególności do młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze żadnej świadomości na temat własnej przyszłości.  – Myślę, że  ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i skoro wiemy, że stopa zastąpienia jest bardzo niska, skoro mówimy dużo o tej edukacji i na co dzień się mierzymy z czarnymi scenariuszami, skoro namawiamy naszych klientów do kupienia ubezpieczeń i zabezpieczenia się w razie trudnych sytuacji, to musimy się dzielić tą wiedzą – powiedziała wiceprezes PROSPECTOR.

Kongres Brokerów jest kolejnym z wielu wydarzeń, podczas których występują przedstawiciele PFR Portal PPK. W ramach naszej działalności organizujemy bezpłatne szkolenia z zakresu PPK, zarówno dla pracowników, jak też przedstawicieli działów kadr i płac. Więcej informacji o szkoleniach PPK znajduje się tutaj

(brk,mds)