PPK w liczbach – zaktualizowano raport UKNF za II kwartał 2021

statystyki Komisji Nadzoru Finansowego

24 września 2021 r. została zaktualizowana kwartalna informacja dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych, zawierająca najistotniejsze dane z II kwartału 2021 roku. Aktualne statystyki zostały opracowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i opublikowane na stronie internetowej KNF. Z raportu wynika, że systematycznie rośnie liczba uczestników PPK gromadzących środki i znacząco zwiększa się wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty.

W podsumowaniu II kwartału 2021 r. zostały zawarte dane, które świadczą o stałym powiększaniu się liczby uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Bez wątpienia jest to dowód na to, że wciąż przybywa osób, które przekonują się o korzyściach nowoczesnego systemu dodatkowego długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

Liczba uczestników PPK

Polacy z reguły są otwarci na nowe pomysły i zaczynają myśleć o zabezpieczeniu finansowym swojej przyszłości emerytalnej, co sukcesywnie przekłada się na rosnące statystyki uczestnictwa w PPK w drugim kwartale 2021 roku.

Według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) pod koniec 2Q 2021 liczba uczestników gromadzących środki na rachunkach PPK to 2,31 mln, dla porównania pod koniec 1Q 2021 było to 1,78 mln W ciągu trzech miesięcy do PPK dołączyło ponad pół miliona osób.

Zwiększa się wartość aktywów funduszy zdefiniowanej daty

O tym, że warto oszczędzać na jesień swojego życia przekonują przede wszystkim liczby – stan konta ostatecznie determinuje nas do podjęcia decyzji o regularnym odkładaniu pieniędzy. W Pracowniczych Planach Kapitałowych jest to wyjątkowo łatwe, ponieważ pracownik nie musi pamiętać o dokonywaniu wpłat własnych, a dodatkowo rachunek zasilają wpłaty pracodawcy oraz państwa. 

Jak wynika z najnowszego raportu KNF, wciąż zwiększa się wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty.

Pod koniec II kwartału 2021 wynosiła 5,3 mld złotych. 56% wpłat to środki finansowane przez uczestników PPK, 42% wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający, 1% wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestników PPK i 1% wpłaty dodatkowe finansowane przez podmioty zatrudniające. Przypomnijmy, że na zakończenie I kwartału wartość tychże aktywów wynosiła 3,94 mld.

Liczba operacji związanych z PPK

Uczestnicy PPK mogą wypłacić swoje pieniądze w dowolnym momencie. Jednak jak pokazują dane z zestawienia udostępnionego przez KNF, liczba tych osób jest stosunkowo niska – pod koniec drugiego kwartału bieżącego roku 553 postanowiły o dokonaniu wypłaty z racji poważnego zachorowania lub sfinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Wypłat transferowych, związanych ze zmianą pracy, odnotowano 1 482, zwrotów 28 090, konwersji 470 i zamian 1 557.

Raport UKNF zawiera także roczne stopy zwrotu wszystkich funduszy zdefiniowanej daty – wszystkie fundusze osiągają dodatkowe zyski dla uczestników PPK. Z pełnym raportem można zapoznać się tutaj

(ad)