Prawo.pl: Oszczędności w PPK można wykorzystać w razie poważnego zachorowania

swojego albo bliskich

Nowoczesność systemu długoterminowego oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych polega między innymi na jego elastyczności, jeśli chodzi o wypłaty środków. Program został bowiem skonstruowany tak, że dopuszcza możliwość skorzystania z własnych oszczędności bez żadnych potrąceń w szczególnych wypadkach – takich właśnie jak wystąpienie poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka. Tą istotną kwestię porusza w jednej z najnowszych publikacji, popularny serwis informacyjny Prawo.pl. Jakie trzeba spełnić warunki tejże wypłaty środków z PPK?

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może skorzystać z wypłaty zgromadzonych na swoim rachunku oszczędności w razie poważnego zachorowania. Może to zrobić bez względu na to, czy zachorowanie to zostało zdiagnozowane w okresie jego uczestnictwa w PPK, czy też wcześniej – pisze na łamach Prawo.pl Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK.

Autorka zwraca również uwagę na fakt, że w tej szczególnej sytuacji osoba zatrudniona ma prawo wypłacić w trakcie całego swojego życia, a przed ukończeniem 60. roku życia łącznie 25% środków z konta oszczędnościowego Pracowniczych Planów Kapitałowych bez żadnych potrąceń. Co istotne, dotyczy to również przypadku, kiedy choroba dotyka współmałżonka lub dziecka uczestnika PPK.

– W zależności od wniosku uczestnika PPK, wypłata tego rodzaju może być dokonana jednorazowo albo w ratach. Instytucja finansowa dokonuje wypłaty (całości albo pierwszej raty) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku – wskazuje autorka publikacji.

Więcej na Prawo.plkliknij tutaj.

(ad)