Przyznano nagrody w 6. edycji konkursu Index Investment Challenge 2022

PFR Portal PPK był patronem honorowym tego wydarzenia.

Index Investment Challenge (IIC) to największa w Polsce gra giełdowa dla studentów, która daje możliwość sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności inwestycyjnych w praktyce. 

Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Każdy uczestnik dysponuje rachunkiem inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy mogą inwestować wirtualne środki w akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40, ETFy oraz kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka z udziałem 10 najlepszych uczestników odbywa się w Sali Notowań GPW. 

Edukacja ekonomiczna studentów

Celem konkursu IIC jest edukacja ekonomiczna uczestników, promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Dodatkowo udział w konkursie daje możliwość zdobycia cennych nagród ufundowanych przez organizatorów oraz partnerów przedsięwzięcia.

W konkursie  mogą wziąć udział polscy studenci w wieku 19-26 lat, studiujący na dowolnej uczelni w Polsce i za granicą. Konkurs dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z tematyką giełdy i instrumentów giełdowych. W ramach IIC prowadzone są także aktywności o charakterze edukacyjnym, które mogą ułatwić oswojenie się z tematyką rynku kapitałowego i notowanych na nim instrumentów.

Dodatkowy konkurs dla studentek

Istotnym zadaniem tegorocznej edycji było zachęcenie studentek do udziału w konkursie i tym samym motywowanie ich do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie oszczędzania i inwestowania długoterminowego.

Inwestowanie i oszczędzanie to nie tylko domena mężczyzn, to także wielkie pole ekonomiczne dla kobiet. Kobiety powinny oszczędzać, myśleć perspektywiczne, dlatego, że jest to ważna dziedzina życia. Muszą tylko chcieć się odważyć, to po pierwsze, a po drugie powinny zobaczyć, jaka to jest fajna zabawa, pożyteczna i przede wszystkim budująca kapitał” – powiedziała Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK.

Zadaniem uczestniczek było przesłanie krótkiego eseju filmowego na temat: „Czy przyszłość finansów należy do kobiet?”. Jedną z nagród było ufundowane przez PFR Portal PPK szkolenie „Mówczyni w biznesie”, prowadzone przez Katarzynę Rosińską, trenerkę spółki.

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu byli Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem Strategicznym projektu był PKN ORLEN, a Partnerem Głównym Dom Maklerski BOŚ. Konkurs odbył się dzięki wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która była Partnerem Technologicznym oraz Patronem Honorowym projektu. Partnerami konkursu byli także: PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, CFA Society Poland oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Honorowy patronat nad projektem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, PFR Portal PPK, Fundacja Invest Cuffs, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Warszawski Instytut Bankowości.

(mds)