Warsztaty Portalu PPK z instytucjami finansowymi

Pierwsze wpłaty powitalne na rachunki PPK.

Z udziałem przedstawicieli dwudziestu instytucji finansowych oferujących Pracownicze Plany Kapitałowe i zarządu spółki PFR Portal PPK w miniony piątek odbyło się spotkanie podsumowujące poprzedni rok oraz wypracowujące standardy współpracy na przyszłość. 

Uczestnicy reprezentujący obszary marketingu, komunikacji, operacji, sprzedaży oraz departamentów prawnych spotkali się z Portalem PPK – ustawowym operatorem MojePPK.pl –  by uzyskać odpowiedzi na nurtujące pracodawców, pracowników oraz rynek mediów pytania. Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny oraz Dyrektor Ewidencji PPK Tomasz Piotrowicz opowiedzieli także o planach promowania odpowiedzialnych pracodawców.

Spotkanie prowadziła Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK. Uczestnicy m.in. omówili bardzo dobre wyniki grudniowej ankiety oceniającej współpracę z Portalem PPK. Przedstawiciele Portalu zapowiedzieli projektowane na rok 2020 zmiany, zmierzające do podnoszenia poziomu satysfakcji uczestników PPK, pracodawców i współpracujących instytucji finansowych, w tym uruchomienie narzędzi automatyzujących informowanie o zmianach na portalu.  

– Przypomnieliśmy o zasadzie równego traktowania instytucji finansowych wynikającej z ustawy o PPK i odpowiedzieliśmy na ogromną ilość pytań. Przedstawicieli instytucji bardzo interesowały zarówno możliwości szerszego docierania do pracodawców ze swoimi ofertami, jak i stosowane przez nas rozwiązania pomagające w analizowaniu potrzeb i zainteresowań użytkowników portalu – powiedziała Agnieszka Husejnow-Perczyńska, menedżer Portal PPK odpowiedzialna za koordynację współpracy z instytucjami finansowymi. 

W programie PPK uczestniczy obecnie 20 instytucji finansowych – towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń.

W kolejnym panelu Biuro Wydawcy Portalu przedstawiło interaktywną analizę notowań, trendów oraz statystyk związanych ze stronami internetowymi instytucji finansowych, jednocześnie prezentując wybór narzędzi analitycznych i marketingowych stosowanych w komunikacji Portalu.

Pod koniec spotkania Biuro Redakcyjne PFR Portal w kilku słowach opowiedziało o współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów przy wypracowywaniu treści merytorycznych do materiałów publikowanych na Portalu.

Uczestnicy podczas sesji warsztatowej zaadresowali do PFR Portal PPK kilka pytań oraz sugestii, mających na celu zwiększenie zasięgu partycypacji pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Podjęto decyzję o wzmocnieniu edukacji pracowników i pracodawców w zakresie benefitów, jakie daje PPK.

Gościny uczestnikom konferencji udzielił Centralny Dom Technologii w Warszawie przy ul. Kruczej 50, centrum biznesowo-konferencyjne oraz przestrzeń edukacyjno-technologiczna oferująca zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

(ah), (jb)