Wycofanie środków z PPK to nie koniec oszczędzania

szczegóły dotyczące uczestnictwa

Uczestnik PPK, który nie ukończył 60 lat, może w każdej chwili wycofać wszystkie oszczędności z rachunku PPK. Na ten rachunek wpłyną później nowe środki – chyba, że uczestnik PPK złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Zasadniczym celem PPK jest oszczędzanie na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Najkorzystniej jest wypłacić środki z tego programu po ukończeniu 60. roku życia. Jeżeli uczestnik PPK zaczeka do osiągnięcia tego wieku i np. wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach, to otrzyma te środki bez żadnych pomniejszeń, w tym bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zwrot w każdym czasie przed 60. rokiem życia

Ze środków na rachunku PPK można jednak skorzystać w każdym czasie. Uczestnik PPK, który nie ukończył 60 lat, może dokonać tzw. zwrotu, czyli wycofać środki ze swego rachunku PPK, kiedy uzna to za stosowne. Zwrot nie może być częściowy. Uczestnik PPK, który chce skorzystać z tej możliwości, musi wycofać wszystkie środki z danego rachunku PPK. Jeżeli ma więcej niż jeden rachunek, może wycofać środki z jednego lub kilku z nich i pozostawić środki na pozostałych. Dyspozycję zwrotu składa się instytucji finansowej. Realizacja tej dyspozycji wiąże się z określonymi pomniejszeniami. Przed przekazaniem uczestnikowi PPK środków w ramach zwrotu, instytucja finansowa potrąca:
•    30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę (informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne),
•    kwotę odpowiadającą środkom z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz
•    19% podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi.

Zwrot to nie koniec oszczędzania w PPK

Skorzystanie przez uczestnika PPK ze zwrotu nie oznacza końca oszczędzania na rachunku PPK, z którego dokonano zwrotu. Na ten rachunek nadal będą wpływać wpłaty do PPK, finansowane przez tego uczestnika i jego pracodawcę. Jeżeli uczestnik PPK nie chce już dłużej oszczędzać, zawsze może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a później – jeżeli znowu zmieni zdanie – wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Należy odróżnić dyspozycję zwrotu od decyzji uczestnika PPK dotyczących dalszego finansowania wpłat do PPK.

Ważne: Z wypłaty środków z rachunku PPK można skorzystać – na preferencyjnych zasadach – w szczególnych sytuacjach życiowych:
•    w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, a także
•    w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania lub gruntu).

(ap)