„Zaloguj się do PPK” – cykl webinariów instruktażowych

we współpracy z Instytucjami Finansowymi

Już w czerwcu rozpoczynamy cykl webinariów instruktażowych, prowadzonych przez Agnieszkę Husejnow-Perczyńską, menedżerkę ds. współpracy z Instytucjami Finansowymi.

Podczas szkoleń przedstawiciele wszystkich instytucji finansowych, zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, przedstawią funkcjonalności rachunków PPK, w tym między innymi proces logowania, możliwości wypłaty i zwrotu środków oraz dokonywania zmian, dotyczących indywidualnych wyborów uczestnika PPK.

Webinaria przeznaczone są nie tylko dla uczestników PPK, ale również dla osób, które chciałyby poznać możliwości rachunku przed podjęciem decyzji o pozostaniu lub dołączeniu do programu. Spotkania będą odbywały się trzy razy w tygodniu o godz. 10:00 i każdorazowo dotyczyły szkolenia z obsługi rachunku jednej, wskazanej uprzednio instytucji finansowej.  

Podczas szkolenia na interaktywnym środowisku testowym serwisów transakcyjnych zostaną zaprezentowane zagadnienia takie jak:

  • Dlaczego warto oszczędzać w PPK
  • Jak odnaleźć swoje oszczędności na koncie PPK z pomocą pracodawcy i Instytucji Finansowej
  • Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego PPK, w tym: braki w danych, problemy z zalogowaniem
  • Widok konta uczestnika i zgormadzone środki
  • Zmiana danych do logowania
  • Ustanowienie osoby uposażonej do dziedziczenia środków z PPK
  • Dokonanie zwrotu całości oszczędności
  • Dokonanie wypłaty przed i po 60 r. ż.
  • Zmiany między funduszami zdefiniowanej daty – samodzielne dopasowywanie inwestowania
  • Pomoc i kontakt- Instytucje Finansowe

Każde webinarium potrwa ok. 30 minut, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym. Spotkania będą bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych po zarejestrowaniu się przez wyznaczony formularz, dostępny tutaj.

Informacje dostępne będą również w mediach społecznościowych: FacebookInstagram oraz LinkedIn.