Centralna Informacja Emerytalna

Dzięki nowemu systemowi informatycznemu o nazwie Centralna Informacja Emerytalna (CIE), Polacy uzyskają dostęp do kompleksowej informacji o stanie oszczędności emerytalnych oraz kalkulatorów i generatorów scenariuszy emerytalnych.

W systemie tym znajdą się dane o stanie kont obejmujące filary:

Dostęp do systemu CIE będzie można uzyskać na poprzez stronę internetową mObywatel.gov.pl lub aplikację mobilną mObywatel 2.0 po uprzednim uwierzytelnieniu.

Najważniejsze funkcjonalności: 

Podobne systemy funkcjonują lub są wdrażane w kilku krajach Europy:   


Budowa systemu Centralnej Informacji Emerytalnej odbywać się będzie na podstawie ustawy z dn. 7 lipca 2023 o Centralnej Informacji Emerytalnej. Wdrożenie systemu CIE będzie realizowane w ścisłej współpracy PFR Portal, Ministerstwa Cyfryzacji, ZUS, KRUS oraz blisko 90 instytucji, oferujących produkty emerytalne w Polsce.