Już 14 instytucji oferuje oszczędzanie w PPK na portalu MojePPK

Pekao TFI jest czternastą instytucją, której oferta prowadzenia PPK znalazła się na MojePPK.pl

Dzisiaj na portalu MojePPK.pl znajduje się juz czternaście ofert instytucji finansowych, które storzyły dedykowane fundusze dla uczestników PPK. Są to zarówno powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), jak i towarzystwa funduszy emerytalnych (TFI) – Allianz TFI, PKO TFI, TFI PZU, Esaliens TFI, Nationale Nederlanden PTE i Nationale Nederlanden TFI, Pocztylion-Arka PTE, Millennium TFI, Santander TFI, AXA TFI, Pekao TFI, Aegon PTE, Investors TFI oraz Aviva Investors TFI.

W przygotowaniu są kolejne 4 oferty instytucji finansowych zainteresowanych przedstawieniem swojej oferty pracodawcom wdrażającym Pracownicze Plany Kapitałowe.

(jb), 5.06.2019