PPK na III Kongresie Demograficznym w Bydgoszczy 24 lutego br.

„PPK jako nowy instrument dodatkowego oszczędzania na starość”

24 lutego w ramach III Kongresu Demograficznego odbędzie się konferencja „Praca, zatrudnienie, ubezpieczenie społeczne w warunkach postępujących zmian demograficznych”. Pracownicze Plany Kapitałowe jako instrument dodatkowego oszczędzania na starość przedstawi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

III Kongres Demograficzny w Polsce organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej, wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym. W ramach kongresu odbywają się konferencje i publiczne debaty o konsekwencjach postępujących zmian w stanie i strukturze ludności Polski. Obejmują one zagadnienia powstawania i rozwoju rodziny, ochrony i stanu zdrowia ludności, pracy i zatrudnienia, procesów edukacji, migracji, depopulacji oraz przestrzennych zmian koncentracji ludności. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zobacz także: Nie musisz czekać na autozapis, aby zacząć oszczędzać w PPK

24 lutego br. w godz. 13:00-15:30 odbędzie się sesja plenarna dotycząca ubezpieczeń społecznych. Temat „PPK jako nowy instrument dodatkowego oszczędzania na starość” przedstawi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. – Postępujący proces starzenia się społeczeństwa wywiera bezpośredni wpływ na system emerytalny. Skutkiem tego procesu jest bowiem zwiększenie liczby beneficjentów świadczeń i wydłużenie okresu ich pobierania, co powoduje powstanie problemu adekwatności świadczeń emerytalnych. W związku z tym, że rodzina już dawno przestała pełnić funkcje zabezpieczające byt wszystkim swoim członkom, pracujący muszą – odpowiednio wcześniej – sami zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, zwłaszcza, że emerytura jest nadal głównym źródłem utrzymania dla większości jej beneficjentów (…) W dłuższej perspektywie uczestnictwo w PPK spowoduje nie tylko polepszenie indywidualnej sytuacji przyszłych beneficjentów świadczeń emerytalnych, ale także pozytywnie wpłynie na stabilność systemu emerytalnego i finanse państwa – wyjaśnia Zapotoczny. 

Konferencja odbędzie się stacjonarnie, z jednoczesną transmisją na Facebooku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod tym linkiem. Więcej o III Kongresie Demograficznym możecie przeczytać tutaj

(mds)