Raport PFR Portal PPK. Co zachęca Polaków do pozostania w PPK?

Badania ilościowe dotyczące oszczędzania

Jakie są największe plusy pozostania w Pracowniczych Planach Kapitałowych? Skąd Polacy czerpią wiedzę na temat programu? Odpowiedzi na te pytania daje raport z badań ilościowych, przeprowadzonych na zlecenie PFR Portal PPK

Ponad 3/4 badanych Polaków przyznaje, że spotkała się z terminem Pracowniczych Planów Kapitałowych, z czego pogłębioną wiedzę o programie posiada co trzeci uczestnik sondażu. Spośród osób, które deklarują znajomość tematu PPK, najczęściej wskazywanym źródłem informacji był pracodawca (23,5 proc.) i internet (12,2 proc.). Wysoko uplasowały się także media tradycyjne – telewizja i prasa, a następnie rodzina i znajomi. 


Podstawowym czynnikiem zachęcającym do pozostania w PPK jest świadomość otrzymywania w przyszłości niskiego świadczenia emerytalnego. W tym kontekście PPK jawi się respondentom jako dodatkowe źródło dochodu w przyszłości (37,2 proc.). Jako zaletę wskazywano także możliwość wypłaty środków w określonych sytuacjach życiowych (32 proc.) oraz współdzielenie kosztów uczestnictwa w PPK wraz z pracodawcą (30,3 proc.). Wśród pozytywów wskazano także: zaufanie do instytucji zarządzającej finansami (27,2 proc.), rosnącą liczbę uczestników PPK (18,3 proc.), wpłatę powitalną i dopłatę roczną ze strony państwa (17,5 proc.).

Ponad połowa badanych porównuje PPK do OFE i obawia się nacjonalizacji zgromadzonych środków. Choć głównym celem programu jest zabezpieczenie osób na emeryturze, Pracownicze Plany Kapitałowe są programem oszczędnościowym, a nie emerytalnym. Od OFE odróżnia go także między innymi gwarancja prywatności zebranych pieniędzy, dobrowolność uczestnictwa, a także możliwość rezygnacji z programu oraz ponownego zapisania się w każdej chwili. Budowa zaufania do programu i edukacja w zakresie różnic między PPK a OFE wydaje się być głównym wyzwaniem w uzyskaniu większej partycypacji pracowników. 

(mds)