Specjalista w Biurze Redakcji PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Do zadań kandydata będzie należało:
• udział w realizacji i prowadzeniu projektów z zakresu rynku kapitałowego i finansowego oraz rynku ubezpieczeń
• współpraca z partnerami biznesowymi i instytucjami państwowymi
• przygotowywanie analiz oraz tworzenie prezentacji i raportów na potrzeby działań Biura,
• tworzenie treści merytorycznych oraz opiniowanie materiałów kierowanych do mediów.

Od kandydata oczekujemy:
• doświadczenia w instytucji finansowej lub w kancelarii prawnej świadczącej usługi dla podmiotów z branży finansowo-ubezpieczeniowej
• znajomość zagadnień związanych z prawem rynku kapitałowego i finansowego oraz rynku ubezpieczeń
• umiejętność sprawnego stosowania prawa w praktyce
• wykształcenia wyższego z zakresu prawa i/lub ekonomii,
• wysokich zdolności analitycznych, dokładności w pracy i dbałości o szczegóły,
• zaangażowania i podejmowania inicjatyw,
• samodzielności, umiejętności organizacji pracy własnej i komunikacji zespołowej
• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
• atutem będzie znajomość funkcjonowania w praktyce pracowniczych programów emerytalnych.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
• szansę na rozwój zawodowy,
• możliwość pracy przy procesie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych
• pracę w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji w centrum Warszawy,
• opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie.

CV wraz z listem motywacyjnym należy wysłać na adres: sekretariat@pfrportal.pl do dnia 17 marca br.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRPortal/01/03/2019.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRPortal/01/03/2019 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Portal PPK Sp. z o.o.”